Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun.

“Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun. Tâ ki namaz sahih ola.” ifadelerine dair…

“Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun. Tâ ki namaz sahih ola.” (1) ifadelerini nazara alarak bakıyoruz ki; keşif ve keramet sahibi asfiyanın herbirisi, bu mezheplerden birisine intisap etmişlerdir.

Mesela; İmam-ı Muhammed, İmam-ı Ebu Yusuf, Serahsi, Kadıhan, Kuduri, İbn-i Abidin Hanefi mezhebine tabi olmuşlardır.

İmam-ı Gazali, Rafii, Nevevi, Fahreddin-i Razi, Taftazani, İmam-ı Suyuti Şafii mezhebine; İbnü’l-Hacib, Zerkani, Muhiddin-i Arabi, Ebu’l-Hasani Şazeli Maliki mezhebine; Abdulkadir-i Geylani, İbn-i Kudame, İbn-i Kayyım El-Cevzi ise Hanbeli mezhebine tabidirler.

Bu kadar âlim, fazıl, evliya, asfiya ve muhakikin; bir mezhebe tabi oldukları halde günümüzdeki bazı ami mü’minlere noluyor ki, kendilerini bu zatlardan efdal görüyorlar. Bir mezhebe tabi olmayanların ve olmayı gereksiz görenlerin kulakları çınlasın!..

Abdulkadir Çelebioğlu

Dipnotlar
1 – Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, s. 63; Bediüzzaman Said Nursi, Divan-ı Harb-i Örfî, s. 17

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: