Ahseni Takvim” Değerinde Olan Bu İnsanın Hali!

Değerli okuyucu kardeşlerim! Kâinat büyük bir insan olduğu gibi, bu insan dahi küçük bir kâinattır.  Evet kâinatta bu insan kadar kıymetli bir varlık yoktur. Bu insanın terakki ve tedennisi çok geniştir. Bu sebepten Üstadımız: “İmanın derecesi zerreden şemse kadardır.” Bu insan Allah’ın ona verdiği en büyük hediyeyi; yani: Aklını kullanarak, Allah c.c. Peygamberimiz  a.s.m. vasıtası ile bize gönderdiği Kur’anı Kerimi. Yani O mübarek kitabı bu insan makinesine bir kullanma kılavuzu olarak gönderdiğini bilerek ona uyarsa Meleklerin üstüne çıkabildiği gibi, nefsine, şeytana ve iki ayaklı şeytanların tıkıştırmalarına uyarsa: “Ulaike kel’en’amu, belhüm e dall” (onlar hayvan gibidirler, belki hayvandan da aşağı) derekesine de düşebilir.

Yukarıda: Ahseni takvim değerinde dedim. Bununla ilgili bir kısa anlatayım.

Biliyorsunuz Müslüman dini emirlere karşı çok hassas davranmayla mükelleftir. Hanımına karşı, üç defa seni boşadım sözünü söylese: Ondan sonra o hanım boşanmış vaziyetindedir.Ondan sonra o hanımla bir daha  birleşemez. O hanım başka bir erkekle evlenip, eğer ondan boşanırsa, o zaman onunla evlenme imkanına sahip olabilir. Başka türlü olamaz.

        Yukarıdaki bilgileri nazarınıza verdikten sonra size bir kıssa anlatayım: Biri hanımına sen eğer ayın on beşi gibi güzel olmazsan seni üç defa boşadım kelimesini kullanarak boşamış olur. Fakat yaptığına pişman olur. Müftülüğe müracaat eder. Müftülükte 4 mezheb imamları boşandığına karar verirler. Kenarda oturan biri seslenir. Hayır boşanmamıştır der. Fetva verenler, nasıl boşanmamıştır sorusuna karşı: Siz Kur’an okumuyor musunuz der. Ve ilave eder: Allah Kur’ani kerimde “Lekad haleknel insane fi ahseni takvim” Yani (İnsanı en iyi şekilde yarattım demiyor mu? İnsanın güzelliği yanında ayın güzelliği nedir ki?

        İşte şimdi mevzuumuzun aslına geliyoruz. Meleklerinde akılları var. Ama onlarda terakki ve tedenni yok. Onları yalınız sevap yapmak için Allah yaratmıştır. Nefis ve şeytan onların karşılarında olmadığı için Onlarda ilerleme yok. Şeytanında aklı var ama: Şeytanın elinde sevap yapma imkânı yok. Şeytanlar yalınız günah yaparlar ve insanlara günah yaptırırlar.

        Evet insanı Meleklerinde üstüne çıkarabilmesi için nefis,  şeytan ve iki ayaklı şeytanlar ile savaşma şartı var. Onların kötü emirlerine karşı gelip Allahın kanunlarına uymaktır. Unutmayalım ki dinimizde zalimin yeri çok kötüdür. Onun aksine hakkını müdafaa ederken, mazlum ölmek, imanlılara şehitlik mertebesine yükseltir. Hatta mazlum ölmek kâfirler için de faydalıdır. Mazlumluk onları da cehennem azabını azaltmaya sebeptir. Bu sebepten Peygamberimiz a.s.m Bedir savaşından dönerken Sahabelere: Küçük savaştan dönüyoruz büyük savaşa gidiyoruz der. Sahabeler, Ya Resulullah nerede o savaş Düşmanlar ne taraftan bize saldırmaya hazırlanıyorlar? Yok öyle savaş değil NEFİS ile savaş savaşların en büyüğüdür. Bunuda ona ilave ederek anlatayım: Peygamberimiz a.s.m hadisi şerifinde: “Şeytanın vesvese ve evhamları insanın vücudunda kanın deveran yaptığı gibi deveran eder.

     Evet kardeşlerim Müslüman için düşmanla savaşırken ölmek, hiçbir zaman sonu olmayan bir mutluluğu kazanmaktır. Halbuki imtihan için bizim içimize konulan o nefisin isteklerine ve şeytanın evhamlarına uymak, dünyada azcık geçici lezzet verebilir. Fakat o nefis ve şeytan bizi ebedi cehennemde yanmak için imansızda bırakabilirler. Günahlarımızı temizleyinceye kadar o ebedi hayatta cehennemde yanmaya sebep olan büyük günahları yapmaya nefsimiz ile şeytan bizi tıkıştırırlar. Bunuda bilmeliyiz ki: İki ayaklı şeytanların zararı hakkında, ulema: iki ayaklı şeytanların zararları tek ayaklı şeytanların 70 misli kadar çoktur diyorlar. Çünkü bunlar senle konuşurlar. Onlar yalınız evham ve vesvese verirler.

        Evet kardeşim Namaz kılmaya yaklaşmayanlar, nefislerine uyarak, günahların annesi olan içkiyi içenler  Nefsine uymak düşmanla cephede savaşmaktan daha kötü olduğunu ve o nefis ebedi cehennemi boylamaya sebep olduğunu Müslümanların % kaçı biliyor. Herkesin önünde ebedi cennet ve cehennem olduğuna göre, benim vatandaşımın % kaçı hazırlanıyor. Madem ki bu Müslüman geçinenlerin hiç kimse 10 lira yerine 100 lirasını alamıyor. Demek aptal değiller kafaları çalışıyor ama mealesef, dünya dünya diyerek koşuyorlar. Herkes bir gün öleceklerini niye düşünmüyorlar.

Ya Rabbi uyandır kalpleri uyuyanları. Hidayete erdir bunları. Doğru yolu göster bunlara. Çünkü bunların kalp gözleri kör olmuş hakkı göremiyor.

 Abdülkadir Haktanır

 www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: