Allah’ın İnsanlara Vaat Ettiği Güzel Hayat!

Allahin.insanlara.vaat.ettigi.guzel.hayat“Erkek veya kadın, mü’min olarak kim salih amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.” 1

Salih amel ve o salih amelin dayandığı nokta imandır. Mü’min veya mü’minler, Allah’a verdikleri “ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız” sözünü unutmamalı, dünyayı geçici bir pazar ve imtihan yeri; ahireti de ebedî bir hayat bilmelidir. Dünyada iyi amel işleyen müminler için ise, Allah’ın vaadi güzel bir hayat ve o hayatın ardından da bir cennet ihsanıdır.

Mü’min, Allah için ve Allah’ın dinine uygun olarak yaptığı işlerden dolayı ecir kazanmaktadır.  İnsanların beğeni ve hoşgörüsü için yapılan ibadetler bir sevap nedeni olamaz, hatta ceza-i ameldir.

Yüce Rabbimiz “… İman edenlere yardım etmek ise, Bizim üzerimizde bir haktır.”2

Keza başka bir ayat-i Kerime’de şöyle buyurur:“Erkek olsun, kadın olsun inanmış olarak kim salih bir amel de bulunursa, onlar cennete girecek,” 3

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’tır. Mü’minlerin en yakın dostudur. İşleri kolaylıkla sonuçlandırır. Mü’minlerin işlerinde kolaylık ve güzellik sağlar. Peygamber efendimiz (sam) hayatı boyunca gösterdiği tevekkülü bütün Müslümanlara güzel örnek olmuştur.

Cenab-ı Allah birçok enbiya ve evliyaları sıkıntı ve meşakkatlerle imtihan etmiştir. Mesela, Hz. Musa (as)’Firavun’un zulmünden kaçarken,  “ Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir; bana yol gösterecektir.” 4 buyurmuştur.

Cenab-ı Allah denizi ikiye yararak Hz. Musa (as) ve kavmini karşı kıyıya geçirmesini sağlamış, Firavun ve kavmini de suda boğmuştur.

Allah hem dünyada hem de ahirette mü’minlerin dostudur. Allah her işlerinde başarı ve güzellik verir. Hatta insanın en umutsuz olduğu an bile yardımını sağlıyor. İbrahim (as)’ın ateşe atılması, ateş sehil ve selametle onu koruması gibi,

Netice-i kelam, insanların tek yardımcısı Allah’tır. Mü’minler ondan yardım ister, Cenab-ı Allah’ta onlara icabet eder. Yeter ki mü’minler iman ve inançları doğrultusunda hareket etsinler.

“Ey iman edenler, eğer siz Allah’a (Allah adına İslam’a ve Müslümanlara) Yardım ederseniz, o’da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır.” 5

Birçok evliyalar zalimlerin zulmüne ve işkencelerine maruz kaldıkları gibi, Âlame-i asır, Bediüzzaman Hazretleri de zulüm ve işkencelere karşı maruz kalmıştır. Yirmi yedi sene sürgünden sürgüne gönderilmiş, kendi yurdunda bir ecnebi gibi gözetim altına alınmasına rağmen gene şefkat ve merhameti elden bırakmamıştır.

Şöyle ki: “Ben Risale-i Nur mesleğinin esası olan şefkat itibarıyla, bir masuma zarar gelmemek için, bana zulmeden canilere değil ilişmek, hatta beddua da edemiyorum. Hatta en şiddetli ve garazla bana zulmeden bazı fâsık, belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde, değil maddî, belki beddua ile de mukabeleden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zalim gaddarın, ya peder ve validesi gibi ihtiyar biçarelere veya evlâdı gibi masumlara maddî ve manevî darbe gelmemek için, o dört beş masumların hatırına binaen, o zalim gaddara ilişmiyorum, bazen da helâl ediyorum.6

….Yâ Rabbi onların imanını Risale-i Nur’la kurtar, idam-i ebediden  sırr-ı Kur’an’la  terhis teskeresine  çevir!  Ben de onlara hakkımı helal ediyorum. Buyurmuştur.

Bu dünyadan; Berzah, haşir, mahşer, cennet ve cehenneme doğru bir sevkıyat var.  O sevkıyat için bu dar-i dünya salonunda elimizde bir fermanla sıramızı bekliyoruz. Kabir bütün güzelliğiyle veya çirkinliğiyle bizi bekliyor. O daracık çukurda arkadaşın amelin olacaktır.

Kabir amel ve emre bakar. Şark yöresinde Zaza’lara atfen kullanılan bir atışmayı konumuza misal vermekten inşallah bir beis olmaz. Şöyle ki: Zaza’nın biri lokantaya gider, ısmarladığı yemekten küçük bir kurbağa çıkar, dişleri arasında sıkışınca kurbağa ciz, viz… Etmeye başlar, Zaza: “vallahi ciz… viz! nezanım (bilmem)” paramı vermişim. der. Amel kötüyse kabir de cehennem de kimsenin ah! Of’unu dinlemez…. Aldığı emri bilir ve onu dinler.

Ramazan-i Şerif ve Leyle-i Kadir yaklaşıyor! Allah’ın vaat ettiği güzel hayata nail olmayı diliyorum…. Saygılarımla

19.6.2013

Rüstem Garzanlı/Diyarbakır

www.NurNet.org

ALINTI

1-Nahl,97/ 2-Rum Süresi, 4,/ 3- Nisa, 124/4- Şuare süresi, 62/5-Muhammed,7/6- Tarihçe-i hayat say.y.Tanz.803- 499 Emirdağ hayatı

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: