Atom Bombası Tesiri

Evet; Risâle-i Nur, bütün dünya milletlerinin hayatlarını muhafaza ve müdafaa için sarıldıkları ve güvendikleri atom ve emsâli bomba ve silâhlarının fevkinde muazzam bir te’sire sâhibdir!

Bunun böyle olduğunu, bir parça ilim ve basiret nazariyle Nur Risâlelerine bakanlar ve Risâle-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursî’nin otuz senedenberi Anadoludaki hizmet-i îmaniyelerine dikkat edenler görür, anlar ve tasdik ederler.

Hakîkata nüfuz eden zatlar için Risâle-i Nurun tulûundan bu güne kadar geçen zaman içerisindeki yapılan hizmetin neticeleri, nihayet derecede muhteşem ve muazzamdır, milyarlar takdir ve tebrike lâyıkdır! R.N…

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: