Barla Lahikasından Kalbe Gelenler

Rabbimize zerrat adedince şükürler olsun ki bir programın sonuna daha gelmenin hüznünü yaşıyoruz.. kardeşler vaktin nasıl geçtiğini anlayamadıklarını ifade ediyorlar. Barla lahikâsının samimi ve kalbî olarak kaleme alınmış mektupların arasında kâh sürurla kâh hüzünle muhatap olarak hususan Hulusi ve Sabri abilerin mektupları okuyunca kendimden utandım diyebilirim…

Onlar ;

mektuplarının neşredileceğini bilmemişler.. Üstad a ait ne varsa kendilerinin gibi bilmişler..

hayattaki bütün maksadlarını Kur’an a hizmet bilmişler..

Üstadımızın hissiyatıyla tam hislenmişler vs..
 
Ve,

Sevk-i menfaat,
Hırs-ı câh,
Küfür ve inad,
Gaflet ve kesel,
Şirk ve dalâl,
hastalıkları olanların Nurlardan istifade edemeyeceklerini bizlere ta o zamanlardan yazmışlar ..

Ve,
Gönül ister ki hemen Risaletü’n-Nurun umumunu yazıversem de mâmelekimde bulunan dürr-i yektâları istidadım nisbetinde mütâlaaya başlasam diyen Sabri abi gibi.. söylemek, hislenmek..

Ve,
Nefs-i emmarenin zebunu cin ve ins şeytanlarının hedefi olmaktan kurtulamadık ise de bu hasbî ve Kur’ânî hizmetten zevk alıyoruz, lâyıkıyla yapamıyorsak da yolunda bulunuyoruz. ifade eden Hulusi ağabey gibi teselli oluyor..

Ve,
Cenab-ı Zülcelâli ve’l-kemal Hazretleri muhterem Zât-ı üstadânelerini dünyalar durdukça, Nur Risalelerini rehberlikte, delâlette ve nur dellâllığında ilâ-âhirüddeveran kaim buyursun.. Amin (Asım abi),
 
Yâ Rab, şu Kitab-ı Mübînin infaz-ı ahkâmını teshil ve teysir ve dellâl-ı Kur’ân’ı da, âmâl ve makasıdında muvaffak ve cemi’ ihvanımla beraber bu kemter kulunu da, hulûl-i ecelime değin, Kitab-ı Mübîne hâdim buyur, duasıyla arîza-i âciziyeye hâtime veririm.(Hulusi abi)

Abiler gibi dua etmekten başka çare bulamadığımı itiraf edebilirim …
 
Ahmet Gözütok
Edebiyatçı-Yazar
 
www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: