Bediüzzaman Said Nursi – Türkiye Büyük Millet Meclisi (Şiir)

Mustafa Kemal Paşa Ankara’ya çağırdı ısrarla

Hemen şifre ile haber gönderildi İstanbul’a

 

İlk önce gitmek istemez bu davete

Mücadele etmek ister tehlikeli yerde

 

Üstada ricacı Van valisi, Mebus Tahsin Beydi

Sonra Mareşal Fevzi Çakmak araya girdi

 

On sekizi geçkin büyük şahıslar girer devreye

Üstad dayanamaz artık, gider bu ısrarlı davete

 

Ümitli bir yıldı bin dokuz yüz yirmi iki

Kasım ayının dokuzu, Perşembe günü idi

 

Bediüzzaman’a yapıldı karşılama merasimi

Alkışlarla karşılar Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

Konuşma yapıp dua etti meclis kürsüsünde

Gazileri tebrik edip, şehitleri andı rahmetle

 

Üstad üzgün Anakara’da umduğunu bulamaz

Mebusların çoğu terk etmiş kılmıyordu namaz

 

On maddelik bir beyanname hazırlar

Hemen dağıttı, okudu bütün mebuslar

 

Milletvekillerine dağıtılan bildiri neticesinde

Namaz için mebuslar sığmaz oldu dar mescide

 

Hemen, mescit daha büyük bir yere taşınır

Namazlar daim cemaatle artık orda kılınır

 

Hazırlanan broşürü tüm komutanlar okur

Mustafa Kemal Paşa üstada şöyle konuşur

 

“Sizin gibi kahraman bir hoca çok lazımdır bize”

“Çağırdık yüksek fikrinizden istifade edelim diye”

 

“Sen verdin ilk önce namaza dair bilgiyi”

“Aramıza ihtilaf sokup çıkardın ikiliği”

 

Üstad iki parmağını ileriye uzattı, hiddetle

“Paşa, Paşa diye gürledi bir anda şiddetle”

 

“İslamiyet’te imandan sonra namaz gelir”

“Kasten kim kılmaz ise, ona hain denir”

 

“Hainin hükmü dinimizce merdudtur der”

Çekinmez hiç, cesaretle fikrini açıkça söyler..

 Bekir Özcan

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: