Bediüzzaman’dan On Gece Tebriği

Aziz, sıddık kardeşlerimiz,

Evvelâ: Geçen (gelecek) leyâli-i aşerenizi ve gelen îydinizi ruh-u cânımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a’mal-i salihanızın ve duâlarınızın makbuliyetini Rahmet-i İlâhiye’den niyaz ediyoruz.

Bu on gece Kur’ân-ı Azimüşşan’ın “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” (Yemin olsun fecre. Ve on geceye.) (Fecr Sûresi: 1-2.)

kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete binâen o geceler LEYLE-İ KADİR ve BERAT ve Mİ’RAC nev’inde büyük kıymetleri var. Çünkü; hac sırrıyla bütün âlem-i İslâm namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kâinatla alâkadarâne bir tarzdaki makbul hasenatlarına ve ümmet-i Muhammede (asm) hakkında ettikleri duâlarına, o gecelerde a’mâl-i sâliha ile meşgul olan mü’minler hissedâr oluyorlar.

İnşâallah Nur şâkirdleri o büyük kazanca mazhardırlar. Hatta diyebiliriz ki; uykuları da ibadet sayılır.
Elbette böyle ağır şerâit içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulûmun en yüksek derecesindeki îmân ve Kur’ân hakikatlarının dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan Nurcular, bu leyâle-i aşerede uykuda dahi nurlarına tam mazhardırlar.

El-Bakî Hüve’l-Bâkî
Umumunuza birer birer selâm ve selâmet ve dâreynde saadetlerinize duâ eden kardeşiniz
Said Nursi

www.NurNet.org

Not: Gayr-i münteşir bir lâhika mektubu.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: