Bediüzzaman’ın Fikir ve Sanat Dünyası

Web sitemizin yazarlarından Prof. Dr. Himmet Uç hocamızın “Bediüzzaman’ın Fikir ve Sanat Dünyası” isimli en son kitabı basıldı. Eser Bediüzzaman’dan bahsediyorum, genel olarak eleştirel kısmi bir biyografi, daha sonra Bediüzzaman ve sanat, Bediüzzaman ve estetik, Bediüzzaman ve kelam ve felsefe, Bediüzzaman ve ilimler ayrı ayrı bahisler eser sekizyüz sahifeye varıyor.

Eser hakkında Prof. Dr. Himmet Uç’un kısa yazısını aşağıya dercettik

Bediüzzaman’ın eserlerinin esas maksadı tevhid bahisleridir. O bütün yazarlık faaliyetini imanın altı rüknünü daha sağlam bir şekilde inandırcak çeşitli izah yolları ortaya koymaktır.Bundan sonraki gerek ferdi ve gerek sosyal konular bu bahsin şemsiyesi altında yer alabilirler ama bunlar onun yazarlık felsefesine hakim değil üçüncü, dördüncü, beşinci ve daha gidilebilir bir sıralamaya dahil olabilirler.Hakim değil genel tema olan tevhide mütemmim, tamamlayıcı bahislerdir, hiçbir zaman onlar asıl bahsin üstüne çıkamazlar.

Bediüzzaman’ın eserleri ilk bakışta tevhid bahisleridir ama kişinin onlarla meşguliyeti, derinliğine nüfuzu oranında bazı bahisler görülebilir, ayrıntıyı görmek ve onları tasnif etmek uzun bir okuma gayretinden ileri gelebilir. Bir de Bediüzzaman birçok mesele anlatmıştır, o meselelerin abc sini bilen şahıslar onları fark eder, diğer insanlar tetebbuat ve mütefenninane okumak yapmadıkları için o incelikleri göremezler. Üstad mütefennin okuyucuyu Kayyum isminin birhaşiyeinde izah eder der ki “bu bahsi mütefennin olmayan okumasın” burada Bediüzzaman mükemmel bir okuyucu portresi talep etmektedir görünen odur.

Burada benim yaptığım şudur, Bediüzzaman insanlık tarihinin felsefenin, sanatın, estetiğin, tarihin, psikolojinin, psikanalizin, kelamın, bütün muğlak meselelerine temas etmiştir. Ama estetik, daha birçok bilim okumayan bir kişi üstadın bu hakimane tavrını göremez, estetik tarihinde Bediüzzaman bütün batılı filozoflara faiktir. Neden dersen, şimdi Kant, Hegel, Schelling, Marks, Niçe daha birçok filozofun estetik ile ilgili fikirleri teoriktir, örnekleme yapmazlar, konu her zaman soyutta kalır, örnekleme yapılmadığından mesele bilinmezde kalır. Bediüzzaman ise güzel ile ilgili, bedii, hüsn; tenasüb, ittikan, itkan, tevafuk ve daha birçok estetiğin kaynağı ve ilahi sanatın da kaynağı olan kelimeleri örnekleyerek anlatır. Bu konu bir kitap olacak , ben yazmaya hazırlanıyorum, bakalım ne zaman. Mesela ikinci Şua büyük bir tevhid aynı zamanda estetik risalesidir, yani kainattaki nesneler ve manalar bir tevhid edici sayesinde güzel olmuşlardır, tevhid sadece klasik anlamı ile sınırlı değil.

Benim kitabım bu bahislerin arka planında meknuz olan, müphem olan bahislere temas ederek Bediüzzaman’ın derinliğini anlatmak için yazıldı. Çok düşündüm ortaya çıktı, zorlukları oldu ama olacak.

Kitabın içinde Üstadın fikirlerini netleştirmek için başka kitaplar ve şahıslarla karşılaştırmalarla ortaya koydum, bir konuyu mukayese edemezsek sadece büyük bir adam demek yetmez. Ayağı yere değen ve herkesin anlayacağı bir anlatım gerekir ben bunu yapmaya çalıştım.

Eser beş bölümden oluşuyor: Bediüzzaman’dan bahsediyorum, genel olarak eleştirel kısmi bir biyografi, daha sonra Bediüzzaman ve sanat, Bediüzzaman ve estetik, Bediüzzaman ve kelam ve felsefe, Bediüzzaman ve ilimler ayrı ayrı bahisler eser sekizyüz sahifeye varıyor. Bilimsel ve çok önemli olan Üstadın fikirlerinin tarihsel gelişimine uygun bir periyodiklik içinde anlatılmış, Bu kadar yılları alan bir çalışmada elbette kusurlar olur, bu yüzden mevcut bu daha mükemmel yazanlar yazsın onlara bir yol açtıksa ne iyi. Kitabı size göndereceğim bir adres verin zaten çok az miktarda kaldı.

Prof. Dr. Himmet Uç

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: