Beni dünyaya geri gönder..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Nihayet onlardan birine ölüm gelince, “Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım” der. Hayır! Bu, sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir.

Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.

{Mü’minun Suresi 23:99-100}

 ……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.

Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.

.…….

Risale-i Nur’dan;

Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. Elbette bu ecel cellâdının elinden ve kabir haps-i münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve herşeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir.

[Asa-yı Musa’dan]

.…….

Cevşen’den ;

100-

Ey Rabbimiz, terbiye edenimiz,
Ey İlâhımız,
Ey Seyyidimiz, efendimiz
Ey Mevlâmız, sahibimiz
Ey Yardımcımız,
Ey Koruyucumuz,
Ey Kadirimiz, güç ve kuvvet verenimiz
Ey Razıkımız, rızık verenimiz
Ey Delilimiz, yol göstericimiz
Ey Meded kârımız, sıkıntı ve felâketlerden kurtarıcımız

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: