Bir vasiyet iki keramet

Nurs’da Hazreti Üstadın doğduğu gece

Keramet sahibi bir şeyh var Denizli’de

Melami tarikatının ehl-i kalp bu şeyhi

Merhum Hacı Hasan Feyzi Efendi

Tekkesinde müritlerine kerametini gösterdi

Çok sevinçli müjdeli, şöyle bir haber verdi

“Bu gün dünya’ya şarktan bir veli teşrif etti”

“İşte zamanın asıl sahibi, âlimi budur dedi”

“Odur ahir zamanın en büyük vekili”

“Kıyamet asrının işte son Müceddidi”

Vefatı yaklaşmıştır ilim irfan sahibi şeyhin

Halifesine, özelliklerini anlatır vasiyetinin

“Şahsını eğer vazifeli olarak tanıtırsa”

“Değildir ‘Müceddit’ sakın ha! İnanma”

“Kendini tanıtmaz, etmezse kabul”

“Odur ‘Müceddit’ hemen ona uy”

Şeyhliği devredip vasiyetini yaptı

Vefat etti kabrinde rahatça yattı

Halife araştırdı ama alamadı haber

Bildirilen şahsı canı gönülden bekler

Halife şeyh olmuştu bekledi yıllar boyu

Böyle bir zat yoktu geldi ömrünün sonu

Altmışıncı yıl, şeyhin son günleri

Mutlaka devretmesi gerek vasiyeti

Şeyhinin ismiyle yâd olan zatı

Çağırır huzura ilim irfan sahibi şahsı

Hasan Feyzi şeyhin dizinin dibinde

Oturuyor boynu bükük el pençe

Tamamlandı devir işlemi, vasiyet verildi

Tarikat şeyhi oldu Hasan Feyzi Efendi 

Şeyh emaneti asıl sahibine böylece verir

Ruhu kalbi rahatlamıştır buna çok sevinir

Şeyhliği tekkede böylece devrederken

“Vasiyete uyulmasını ister müritlerinden”

Der, “hizmette iken tanırsan o mübarek zatı”

“Etmeyin tereddüt, girin yoluna yaşayın hakikatı”

“Tâbi olun ona, odur asrın en büyük imamı”

“İmana Lillah için hizmettir vazifesinin esası” 

Bekir Özcan-Borborunbekir

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: