Biz Yağmur Duası Yaparız Yağmuru Veren Allah’tır! 

“Akşam namazı güneşin batmaması için ve husuf namazı ayın açılması için kılınmaz. Öyle de: Bu nevi ibadet, yağmuru getirmek için kılınsa, yanlış olur. Yağmuru vermek, Cenab-ı Hakk’ın vazifesidir. Biz vazifemizi yaptık, O’nun vazifesine karışmayız. Gerçi yağmur namazının zâhir neticesi yağmurun gelmesidir, fakat asıl hakikî, en menfaatli neticesi ve en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki: Herkes o vaziyetle anlar ki, onun tayinini veren, babası, hanesi, dükkânı değil; belki onun tayinini ve yemeğini veren, koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir zât, onu besliyor, rızkını veriyor.” (E-1:32) 

MUVAFFAK   ETMEK   VEYA   ETMEMEK,   CENAB-I   HAKK’IN   VAZİFESİ’DİR ! 

30- “Ben de Celaleddin-i Harzemşah gibi, “Benim vazifem hizmet-i imaniyedir; muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk’ın vazifesi’dir.” deyip ihlas ile hareket etmeyi Kur’andan ders almışım.” (Em-2:242) 

GAFİL OLAN İNSAN, ALLAH’IN VAZİFESİ iLE MEŞGUL OLUR. 

31- “Gafil olan insan, kendi vazifesini terkeder, Allah’ın vazifesiyle meşgul olur. Evet insan, gafletten dolayı iktidarı dâhilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle, zaîf kalbiyle rububiyet vazife-i sakîlesinin altına girer, altında ezilir. İnsanın Allah’a karşı ubudiyet, vazifesidir. Amma gerek nefsine, gerek evlâd ve taallukatına hayat malzemesini tedarik etmek Allah’ın vazifesi’dir.” (Ms:223) 

NETİCE ALLAHTANDIR, O’NUN İŞİNE KARIŞMA 

32- “Hem bilirsin ki, insanın terakkiyatı şeytanlarla mücahededen ileri gelir. Mücahede olmazsa terakkiyat olmaz. Sana hücûm edenler ne kadar çoğalsa, sana o kadar kârdır. Zâten biz netice ile mükellef değiliz, hizmetle mükellefiz. Netice ve muvaffakiyet ise, Cenâb-ı Hakk’ın işidir. O’nun işine karışmamalıyız.” Barla Özdemir Baskısı:  

“Hem bilirsin ki, insanın terakkiyatı şeytanlarla mücahededen ileri gelir. Mücahede olmazsa terakkiyat olmaz. Sana hücûm edenler ne kadar çoğalsa, sana o kadar kârdır. Zâten biz netice ile mükellef değiliz, hizmetle mükellefiz. Netice ve muvaffakiyet ise, Cenâb-ı Hakk’ın işidir.O’nun işine karışmamalıyız.” Barla             

Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: