Çalışmalarınızın ücretini ancak ne zaman tam alacaksınız?

Günün Ayet-i Kerime meali…  

Bismillahirrahmanirrahim  

Her canlı ölümü tadacaktır. Siz ey insanlar, çalışmalarınızın ücretini ancak kıyamet günü tam bir şekilde alacaksınız!   

O vakit, kim ateşten uzaklaştırılıp cennete yerleştirilirse, işte o muradına ermiştir. Yoksa bu dünya hayatı, aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir.  

[Al-i İmran Suresi 3,185]  

……..  

Günün Hadis-i Şerif’i…  

Bismillahirrahmanirrahim  

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdular ki:  

Sürekli salih amel işleyen bir kimseyi geçmek isteyen, günahlardan sakınsın.  

(Ebu Nuaym, Hılye)   

Not : Takva adı verilen, Allah cc. korkusu ya da diğer bir ifadeyle günahlardan sakınmak da Allah’ın cc. bir emri olması sebebiyle o da salih amel yerine geçmektedir.
Hatta günahların sel gibi her yandan aktığı bir dönemde günahlardan sakınarak elde edilecek sevap, diğer salih amel işleyen kimseleri çok büyük bir rahatlıkla geçebilir.

…….  

Risale-i Nur’dan;  

Hem, takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü, bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek, çok sünnetlere mukabil(denk) sevabı var.   

Takvâ, böyle zamanlarda, binler günahın tehâcümünde (hücumunda) bir tek içtinab (sakınmak), az bir amelle, yüzer günah terkinde, yüzer vacip işlenmiş oluyor.   

Bu ehemmiyetli nokta, niyetle, takvâ namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfî ibadetten gelen ehemmiyetli âmâl-i salihadır.  

(Kastamonu Lahikası’ndan)  

.…….   

Cevşen’den;  

92.
Ey her şeyden taraf yeterli olan,
Ey her şeyi ayakta tutan, ye kendisine hiç bir şey benzemeyen,
Ey hiç bir şey mülkünü artırmayan,
Ey hiç bir şey kendisine saklı kalmayan
Ey hazinelerinden hiç bir şey eksilmeyen,
Ey hiç bir şey kendisi gibi olmayan,
Ey hiç bir şey bilgisi dışında kalmayan,
Ey her şeyden haberdar olan,
Ey rahmeti her şeyi kaplayan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!

  

  

 

  

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: