Dehşetli Cemaatler 2016’da Aynı Tokatları Yiyecek

İkincisi: Şeair-i İslamiyeye ve siyaset-i İslamiyeye darbe vuranlar oniki, onüç, ondört, onaltı sene zarfında büyük darbeler yiyecekler diye bana ihtar edildi. Evvelki mes’elenin aksine olarak, geniş dairede vuku bulan o hadisatı ve büyük cemaatlere gelen o tokatları, küçük bir dairede şahıslara gelecek tokatlar suresinde mana vermiştim ki, tam aynen iki dairede, hem küçük, hem büyük oniki sene sonra en müthişi dünyayı terkettiği gibi; büyük dairede de onun gibi dehşetli cemaatler; oniki, onüç, ondört, onaltı tarihlerinde aynı tokatları yediler ve yiyecekler diye ihtar edildi.” (Emirdağ Lahikası, 208)

Emirdağ Lahikası’nda geçen bu bahse göre şeair-i İslamiye ve siyaset-i İslamiyeye darbe vuranların yiyecekleri tokatlara aynı tarihleriyle işaret edilmiştir. Şöyle ki;

Emirdağ Lahikası’nın 208.sayfasının sonunda geçen “aynı tokatları yediler ve yiyecekler”(عين طوقاتلرى ييديلر و ييهجكلر)
ibaresinin Ebced Değeri 1433, eğer okunmayan elif hesaba katılırsa 1434 etmektedir. Bu tarih ise Hicri ile olsa 2012 ve 2013 Miladi tarihlerini göstermektedir ki bu tarihlerde dehşetli tokat yiyen bir Cemaate tam tamına aynı tarihi ile işaret etmektedir. Eğer Rumi tarih ile olsa 2017 ve 2018 tarihlerini göstermektedir ki Allah-u Alem bu tarihlerde yiyecekleri daha şiddetli bir tokada yani çok ağır bir tokada işaret etmektedir. Zira “yediler” ibaresi geçmiş tarihi gösterdiği gibi “yiyecekler” kelimesi de istikbali göstermektedir ki tam tamına bulunduğumuz 1434 Hicri senesini nazara aldığımızda Hicri ve Rumi ile işaret edilen aynı tarihlere ne kadar muvafık düştüğü daha iyi anlaşılmaktadır.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: