“Düşünce Okulu”ndan İlk Çalışma: “Maddeten Terakki”

İstanbul Düşünce Okulu tarafından gerçekleştirilen Kavram Atölyesi’nin ilki 31 Aralık 2012 Pazartesi günü 19:30-22:30 saatleri arasında gerçekleştirildi. “Siyasal İslam, Maddeten Terakki: Fırsat ve Tehdit Analizi” konulu çalışmaya konuşmacı olarak Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Nişancı katıldı.

Doç Dr. Şükrü Nişancı - İstanbul Düşünce OkuluModeratörlüğünü Hukuk Fakültesi öğrencisi İsmail Mutlu’nun yaptığı atölye iki bölüm olarak gerçekleşti. İlk bölümde Şükrü Nişancı, sunumunu yaptı, ikinci bölümde ise katılımcıların soru ve yorumları eşliğinde konu müzakere edildi.

Doç. Dr. Nişancı, sunumunu, Bediüzzaman Said Nursi’nin şu ifadelerini temel alarak yaptı:

Her bir mü’min, ila-yı Kelimetullah ile mükelleftir; bu zamanda en büyük sebebi, maddeten terakkî etmektir. Zîra, ecnebîler, fünun ve sanayi silahıyla bizi istibdad-ı manevileri altında eziyorlar. Biz de fen ve sanat silahıyla, ila-i Kelimetullahın en müthiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilaf-ı efkâra cihad edeceğiz.

Bediüzzaman’ın bu tespiti yaptığında, İslam tarihi içinde en büyük medeniyet krizinin yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Nişancı, bu krizin başlıca nedenlerini şu şekilde sıraladı: “Emperyalizm, yanlış kader ve tevekkül anlayışı, ayet ve hadislerin gereklerinin bazı telkinler ile gözardı edilmesi, askerlik ve memuriyetin revaç bulması, ticaretin ve ziraatın ihmal edilmesi.”

Medeniyet krizinin en önemli sebeplerinden birinin ise istibdat olduğunu söyleyen Doç. Dr. Nişancı, Bediüzzaman’ın “Asya’nın ve âlem-i İslam’ın istikbalde terakkisinin birinci kapısı meşrutiyet-i meşrua ve şeriat dairesindeki hürriyettir” beyanına atfen, kalkınarak hürriyetin elde edilemeyeceğini, hürriyetle kalkınmanın sağlanacağını vurguladı.

Maddeten terakki” için kâinatta geçerli olan yaratılış kanunlarına riayet etmek, güven ortamını tesis etmek, yardımlaşmak ve ümitvar olmak gerektiğini söyleyen Nişancı, Kur’an medeniyetinin yükselişin eşiğinde olduğunu söyledi.

İstanbul Düşünce Okulu - LogoAtölye çalışması, katılımcıların da katkılarıyla; fen, teknoloji ve medeniyet ilişkisi; Batı ile ilişkiler; servetin biriktirilmesi ve kullanımı, adil paylaşım, infak, zekât müessesesinin önemi, toplumsal ve bireysel zenginliğin sınırları gibi konuların müzakeresiyle sona erdi.

İstanbul Düşünce Okulu’nun faaliyetlerinden haberdar olmak için; twitter.com/dusunceokulu ve facebook.com/IstanbulDusunceOkulu adreslerinden takip edebilirsiniz.

İstanbul Düşünce Okulu

istanbul.dusunceokulu.org

iletisim@dusunceokulu.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: