Düşünen insanlar için elbette birçok dersler vardır.

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’ındır ve Allah her şeye kadirdir.

Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde düşünen insanlar için elbette birçok dersler vardır.”

[Al-i İmran Suresi 3,189,190]

Not : Allah Teâla kullarını; gökleri ve yeri, zaman ve mekânı dolduran kudret, san’at, hikmet harikası sayısız eserlerini tefekküre ve bu şuurla olan ibadete yöneltiyor.
Hz. Peygamberimiz bu ayet hakkında şöyle buyurmuştur: “Yazıklar olsun bunu çeneleri arasında çiğneyip de bunun hakkında düşünmeyenlere!”

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdular ki:

Amel sayfalarının kendisini sevindirmesini isteyen kimse, çokça istiğfar etsin.”

(Beyhaki, Şuabü’l-İman)

…….

Risale-i Nur’dan;

Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf kâtipsiz olamaz; biliyorsun.

Nasıl oluyor ki, nihayet derecede(sonsuz derecede) muntazam şu memleket hâkimsiz olur?

(10. Söz’den)

.…….

Cevşen’den;

94.
Ey her şeyin evveli ve sonu,
Ey her şeyin ilahı ve sahibi,
Ey her şeyin Rabb’i ve san’atkarı,
Ey her şeyi icad eden ve yaratan
Ey her şeyi daraltan ve genişleten,
Ey her şeyi ilk defa yaratan ve (öldükten sonra) tekrar kendisine döndüren,
Ey her şeyi dirilten ve öldüren
Ey her şeyi yaratan ve (öldükten sonra) ona vâris olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: