El açıp Allah’a yalvarırım

İlahi bağışla, yaptığımda nadimim,

Artık geri dönmem, hak dinine hadimim,

Senden sebat dilerim, geri dönmesin kademim,

Rızanı isterim, tȃ ki biter son demim.

 

Ağlayarak, lebbeyk dedim geldim Beytine,

Kapından kovma Rabbim, kul kabul et Kendine,

Âilemi Nurlat, düşürme namert bendine,

Cürmümü bilirim, Bağışla Ahmedine.

 

Lütfünle, ihsanınla, haccımı ifa ettim,

Arafat ile  Cebeli Rahmeye gittim,

Namazımda kıblem olan, Kȃbeyi gördüm,

Haceri esvedine, hürmetle yüz sürdüm.

 

Habibin çıktığı, cebeli Nura tırmandım,

Mübarek zemzeminden, içe içe kandım,

Kıblem Beytullaha ben, baka baka yandım,

Kendimi dünyada değil, ukbada sandım.

 

Vardım Eshabın, Medine-i Münevverine,

Ulaştım Habibın, mübarek mescidine,

Hürmetle yanaştım, Resülün kabri pakȋne,

Tazarruyla vardım, Ravzada bari gahine.

 

Benim Rabbim, haccımı kabul eyle kıl mebrur,

Rızana dahil eyle, günlümü  eyle mesrur,

Senden dileğim o ki günahtan olayım dur,

Böylece kalan günlerim, eylesin murur.

 

Sinni şebabette bizi, sarmıştı gaflet,

Isyanım bağışla Rabbim, günahım af et,

Allaha boyun eğmemek, ne büyük vahşet,

Rabbim kusurumu, benim imanıma bahşet.

 

 

Ya Rabbi! canım Habibullah Hürmetine,

Levlak levlak lama halektül, eflak Şefiıne,

Beni bağışla, Esmaül Hüsnan hürmetine,

Günahkȃrım, sığındım afvu magfiretine.

 

Ayibım setr eyle, bilirim ki Settarsın.

Günahım af eyle, çünkü Rahimu Gaffarsın,

Senden başka, kimin nesi var ki verebilsın,

Gam yeme, Kdirin abdi ismin Onun kulusun.

 

Ey nefsim! Acı kendine, günahtan bu’d ol,

İsyan aklına gelince, korkuda titre sol,

Yok Yok me’yus olamam, Halikın Keremi bol,

Onun babını çalarım, yok başka çıkar yol.

 

Abdülkadir haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: