Eyüp EkmekçiGizli Dinsiz Komitelerin Marifetleri

Gizli Dinsiz Komitelerin Marifetleri

Bir arkadaş geçen yazdığımız Yeni Asya mes’elesinden sual soruyor.

Biri de isim yazmış. Mevzu bu tarihten sonra şahıs ile alakalı değil..
Eyüp EkmekçiHazret-i Üstadımızın a’zami sadakatta ve sıddıkıyet hassası ile mümtaz,hatta hususen Nur’un Kur’ani meslek-meşrebinin Hazret-i Üstadımızdan sonraki devamında, vasiyetteki hey’etle beraber en mümtaz hissesi olan Zatın, gazete lisanıyla gazeteci gibi gösterilmesi tuğyanına karşı bir tavzihten ibarettir.
Bu meyanda, o zamanki çalkantılı hadiseler hengamında,merhum sıddıkıyetle mümtaz Zübeyir Ağabeyimizin ismi kullanılarak, Nur’un,bu asrı ve gelecek asrı,bütün istikbali Kur’an-Azıymüşşan hesabına kucaklayacak serapa Kur’ani, kudsi tarzının gündelik siyasi, içtimai hadiselerin zorlamaları ile,ihanete varan dehşetli dejenere edilme hadisesini, kendime düşen ve çok kere sorulan mevzular sebebiyle kendi çapımda bir mukabeledir.
Bu meselenin en ibretamiz ciheti; Veraset-i Nübüvvetle en mümtaz vasıfları ve esasları şahsında ve Kur’an’i meslek-meşrebinde cem’ etmiş olan Bedi’ ve Necip Üstadımızın tatbikatta ve Nur’un Kur’ani tarzının imtisalinde en ehemm bir tedbirleri olarak “mutlak vekil” tabiri ile tavzif ettikleri ŞURA hey’etini,asla nazara almamak varta-yı azimidir.
Nitekim çok büyük tahribatları ve araya ajan ve casus tipi adamların girmesi gibi neticelerini de doğurmuştur.
2005’teki hadise ve sonraki Nur’un, etemm bir müceddidiyetle Kur’anın a’zam mertebede ayinedar tefsiri,ve manevi mu’cizesi olarak “seb’al-mesani”ye mazhar ve asrın tuğyanı olan materyalizmin fikrini ve manevi tahribatını da bu asrın efkarından,hususen okuyanlarda ortadan kaldıran ve ilim ve fen asrının dimağına Kuran’ın i’cazi dersini ilmi açılımı tarzında ortaya koyarak Alem-i İslam ve dünya çapında Asr-ı Saadetten sonraki en büyük bir Kur’an mektebi te’sis etmiş olan dersini, tarihi bir ihanetle ortadan kaldırmağa çalışan tahrif ihaneti de, teselsül eden ihanetler zincirindendir.
Zaten şimdi fiilen aynı safta topladı kullanan emperyalist sömürgeci ihanet çetesi.
Ramazan-ı Şerifin en bereketli günlerinde, a’zami hisse almamız için dualarınıza ıztırarla muhtaç olduğumu arz ederim.
Binler selam ve hürmetler.
Eyüp EKMEKÇİ

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: