Gün gelecek, her sınıftan insanı çağıracağız.

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Gün gelecek, her sınıftan insanı, tâbi oldukları önderlerine nisbet ederek çağıracağız.

Kimin hesap defteri sağından verilirse işte onlar defterlerini emin olarak okur ve kıl kadar olsun, haksızlığa uğratılmazlar.

Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, âhirette de kördür, hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir.

[İsra Suresi 71 ve 72. Ayetlerin Meali]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem) şöyle buyurdu:

Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakîm ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddîklar, şehidler ve salihlerle beraberdir.

(Tirmizi, Büyü 4)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Demek duâ, bir sırr-ı ubûdiyettir.

Ubûdiyet ise, hâlisen livechillâh olmalı.(Sadece Allah rızası için olmalı)

Yalnız aczini izhâr edip, duâ ile Ona ilticâ etmeli; Rubûbiyetine karışmamalı.

Tedbîri Ona bırakmalı, hikmetine itimad etmeli, rahmetini ittiham etmemeli.

(23. Söz’den)

…….

Cevşen’den ;

52.

Ey kendisini tanıyanların sevinci,
Ey kendisini arzulayanların dostu,
Ey kendisine müstak olanların imdadına koşan,
Ey tövbekarların sevgilisi,
Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,
Ey günahkarların ümidi,
Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,

Ey gamlılara nefes aldıran,
Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,
Ey evvel ve ahirlerin ilahi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: