Güzel  Ahlak Hakkında Hadis-i Şerif Mealleri

1-  İnsan amellerinin mizanında, güzel güzel ahlaktan değerlisi ve ağır yoktur. Güzel ahlak sahibi insan, yalınız bir haliyle oruç tutanların ve namaz kılanların derecesini bulur.

2-  İmanın kemali güzel ahlaktır.

3-  Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzelinizdir.

4-  Güzel ahlak; güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir.

5-  Sirkenin balı bozduğu gibi, kötü huyda ameli bozar. Güneş karı nasıl eritir, güzel ahlakta günahları eritir.

6-  En kolay ibadet; susmak ve güzel huylu olmaktır.

7-  Sadakaların en faziletlisi güler yüzdür.

8-  Ey ebuzer, eğer mü’min kardeşine faydan olmadı ise bari zararın olmasın. Eğer o senden sürur (sevinç) bulmadı ise bari zararın olmasın.

9-  Allah din kardeşlerinin yüzüne asık ve acı surat takınanlara buğzeder.

10-Kardeşin yüzüne sumurtan kula melekler lanet ederler.

11-Yemek yediriniz ve tatlı dilli olunuz!

12-Kişinin güzelliği dilinin tatlılığındadır.

13-Müslüman kardeşi kendisinden özür dilediğinde kabul etmeyen, dargınlığın yükünü yüklenmiş olur.

14-Selamı başlatan dargınlığın günahından kurtulmuştur.

15-İnsanlara kötülük bakımından, Müslüman kardeşini küçük    görmesi yeter.

16- Mü’min birleşir ve birleştirir. Birleşmeyen ve birleştirmeyende   hayır yoktur.

17- Mümin kendisi için istediğini din kardeşi içinde istemedikçe kamil mü’min olamaz.

18- Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların emin oldukları insandır.

19- Birisini öfke basarsa sussun.

20- Merhamet etmeyene merhamet olunmaz, affetmeyen af görmez. Tevbe kabul etmeyini tevbesi kabül olmaz.

21- Allah katında en sevilmeyen erkekler, haksız yere ve bilgisizce mücadelede israr edenlerdir.

22- haklı olduğu halde iddialaşmayı bırakanlar için cennet’te bir köşk verilir.

23- Allah işini güzel yapanı, dikkat ve titizlikle iş göreni sever.

24- Allah gayretlileri sever.

25- Allah aklını kullanmayan mü’mini sevmez.

26- Kim Allah’tan razı ise bilsin ki Allah’ta ondan razıdır.

27- İşlerin hayırlısı orta halli olanıdır.

28- Kalblerinizi dikkat etmeye alıştırın.

29- Ayıplayıcı ve kusurluyu arayıcı olmayın.

30- Müslüman kendine lazım olmayanı terk etmesi, Müslümanlığının güzelliğindendir.

31- İnsan bildiği ile amel ederse Allah bilmediklerini ona öğretir.

32- Allah’a ve ahiret gününe iman eden, ya hayır söylesin veya sussun.

33- Hikmet on’dur dokuzu susmak, biri de az konuşmaktır.

34- İnsanları güldürmek için yalan söyleyene yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.

35- diline sahip olanın ayıpları örtülmüştür. Öfkesini yutanın günahları bağışlanmıştır.

36- İnsanların en çok günah olanları manasız ve kendilerini ilgilendirmeyen şeyleri en çok konuşanlarıdır.

37- Edeplerin anası en az konuşmaktır.

38- Doyuncaya kadar yemeyin, marifet nuru kalbinizden söner.

39- İnsan kalbi ekine, yemek yağmura benzer. Fazla su ekini kuruttuğu gibi, fazla gıda da kalbi öldürür.

40- Çok yemek hastalığın anası, az yemek tedavinin esasıdır.

41- Dünyada çok doyan, ahirette çok açlık çeker.

42- Allah’a en sevimliniz, en az yiyeniniz ve vücutça en hafif olanınızdır.

43- Nefsinizi aç bırakın ki irfan nuru doğsun ve gönlünüz hikmet pınarları ile dolsun. Yer ve gökler sizinle ferahlansınlar.

44- Üç huy Allahın gazabını gerektirir. Acıkmadan yemek, uykusuz kalmadan uyumak, lüzumsuz yere gülmek.

45- Allah indinde en üstününüz tefekkürü ve açlığı uzun olanınız, Allah indinde sevilmeyeniniz de çok yemek yiyeniniz ve çok uyuyanınızdır.

46- Helal yemek ye ki, duan kabul olsun.

47- Üç şey kalbe nasihat tesir ettirmez; “yemek sevgisi, uyku sevgisi, rahat sevgisi.”

48- Kalbini doyurup sık uykuya yatan kimsenin kalbi katılaşır.

49- Çok uyku insanı ahirette fakir eder.

50- Kahkaha ile gülmek kalbi öldürür.

51- Fazla gülmek insanın kalbini öldürür.

52- Kim ümmetime yumuşak davranırsa Allah da ona yumuşak davranarak muamele eder. Kim ümmetime sert davranırsa Allah’da ona sert muamele eder.

53- Her gün seviyesi yükselmeyenin vay haline!

54- Her gün İlmini artırmayana yazıklar olsun.

55- İlim öğrenmekle, hilimi yumuşaklığı istemekle olur.

56- Allah’tan faydalı ilim isteyin. Fayda vermeyen ilimden Allaha sığının.

57- İlmi ile amel eden alimlere sor. İnce fikirli insanları dost edin.

58- Rabbini en çok tanıyıp bileniniz, kendini en çok bileninizdir.

59- Çalışmadan dua eden, silahsız harbe giden gibidir.

60- Yorgunluk, hastalık, keder üzüntü, hatta ayağına batan diken bile günahlarına kefaret olacaktır.

61- Cennettekilerden hiç bir kimse (daha fazla şükretmesi için) eğer kötülük yapsaydı cehjennemdeki yeri gösterilmeden cennete girmez. Cehennemliklerden hiç kimse (daha çok esef duyması için) eğer iyi ameller yapsaydı cennetteki yeri (neresi olurdu) kendine gösterilmeden cehenneme girmez.

62- Dünyada garip ve geçici yolcu gibi ol!

63- Dünyayı terk eyle ki, ( trk etmek işle değil kalple)Allah sana muhabbet eylesin.

64- Kim ki dünyadan kifayetten ( yeterinden) fazla alır, o kimse kendi helakını alır.

65- Dünyayı (fazla) seven ahiretini ziyan eder. Ahiretini seven dünyayı ziyan eder. O halde sonsuz olanı geçici olana tercih ediniz.

66- Ebediyyet yurduna inanan kimsenin, aldatıci yurt için (gerekinden fazla) çalışmasına hayret ederim.

67- Cennet ehli asla hasret çekmez. Ancak Allahı zikretmeyip vaktini boş geçirdikleri saatlere yanarlar. (bu sebepten zaruri işimizin dışanda vaktimizi boş geçirmemeye gayret edelim. Ya zikirle, ya Salavatla ya başka sevaplı dualarla veya Kur’anla geçirelim)

68- Rabbini zikreden ile zikretmeyenin hali, diri ile ülü gibidir.

69- En kötü hırsız rükȗ ve secdesini tam yapmayarak namazdan çalan insandır.

70- Allah bir kuluna hayır murad ederse, ona nefsinin kusurunu gösterir.

71- Her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti ise namazdır.

72- İnsanlara anlayabileceklerini anlatın, anlamayacaklarını anlatmayın ki, Allah ve Resulunü yalanlamış olmasınlar.

73- Günahından tevbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir.

74- Ne Mutlu o adama ki, kendi kusurları onu başkasının kusurlarıyla uğraşmaktan alikoyar.

75- Ey davud! Nefsine düşmanlık ederek bana yanaş.

76- İncilde yazılıdır ki, ne edersen onu bulursun, hangi ölçüyle veznedersen, o ölçüyle veznedilirsin.

77- Mü’minin din kardeşine eziyet verecek bir bakışla bakması haramdır.

78- Kızma.

79- kızdırıldığı halde yumuşaklık gösteren kişiye Allah’ın muhabbeti vacip olur.

80- Kıyamet gününde en çok günahkar olanı, en çok malayani (lüzumsuz) konuşanlardır.

81- Cehennem nefsin istedikleri, cennette nefsin hoşlanmadıkları ile örtülüdür.

82- İyilik yaptığında seviniyorsan, kötülük yaptığında üzülüyorsan, işte sen mü’minsin.

83- En üstün iman, nerede olursan ol daima Allahın seninle olduğunu bilmendir.

84- Allah ümmetime, içlerinden geçirdiklerini konuşmadıkça ve onu yürürlüğe koymadıkça bağışlamıştır.

85- Allah güzeldir, güzeli (güzel davranışlıyı) sever.

Derleyip toplayan: (Abdülkadir Haktanır)

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: