Hakikat Güneşi Risale-i Nur

Eyüp EkmekçiBir adamı acizleştirip pasifleştirmek isterseniz ve zelil yapmak isterseniz,nokta-i istinad ve nokta-i istimdadını elinden alın. Ezeli-ebedi zaman ölçüsü içerisinde aciz-i mutlak insanın nokta-i istinad ve nokta-i istimdadı,Allah’a ve ahirete imandır.

İşte Cumhuriyetin başında ladini zihniyet,milletin efkar ve maneviyatında bu dehşetli yıkımı,materyalizm  afyon yutmuşluğu içinde bu necip yüksek seciyeli millete yapmış,ağır darbe vurmuştur.Eski Türkiye tarihindeki vesayet esaretleri,maskaralıklar,darbe ve zilletler;bu,maneviyata,Hak Dine vurulan darbe ve ihanetlerin ürünüdür.

Avrupa gavurunun yıkımının sebebi olan teslis hurafesini mağlup ederek fir’avunlaşan materyalizm cereyanı,bir kıyas-ı maalfarıkla yani yanlış bir kıyasla Din-i Hak ile hayat bulan memleketimize de taarruz etti. Emperyalist şeytanların oyunlarıyla gafletimizden istifadeyle muvakkaten tasallut ediyor gibi göründü. Fakat bir takdir-i Hüda ile nüveleri İslam’ın kudsi dahileri tarafından keşfedilmiş fünun-u cedidenin maddeten terakkideki ilk merhaleleri,kaderin bir cilvesiyle,”hamle kafirin”kaidesiyle ecnebi elinde tahakkuk etti. Fakat bu keyfiyet,beşeriyet hayatında yepyeni bir merhaleydi.

İnsanlık makro ve mikro alemlerin keşfine çıktı. Asıl zengin olan,sır-rı azimi Kur’anda bulunan manevi vechesine henüz ulaşmasa da,insanıyet tarihinde yeni bir merhale idi teknik terakki. Eşyanın mahiyetindeki temel esaslar olan Allah’ın birliği ve Esma-yı Hüsnayı idrak edemeyen ecnebi diyarında,nev’i bir fir’avunlaşma ile beraber  materyalizm taunu zuhur ve inkişaf etti.

Fakat her derdin layık devası ilm-i ezelisinde,hazinesinde ve Kelam-ı Ezelisinde VELA RATBİN VELA YABİSİN İLLA Fİ KİTABİMMUBİN (yaş ve kuru herşey Kur’anda mevcuttur.)  hakikatıyla beşer tarihinin,bu bilimsel kılıfa sokulan mataryalizm dalaletinin de elbette Kelam-ı Ezeli’de mukabili ve devası vardı. İşte Asr-ı Saadette Nur-u Nübüvvetle açılan, akıl,kalb ve ruhları tenvir eden,hayatlandıran Kelam-ı Ezeli’nin,bu ilim ve fen asrında,lim ve hikmet (tefekkür) nuruyla açılımının zamanı, mevsimi gelmiş oluyordu.

İçerdeki ve dışardaki hak ve hakikattan behresi olmayan gafiller üç günlük dünyada,meydan kendi sakim münkir mesleklerine kaldığını zannederken,Veraset-i Nübüvvetin son ve ekmel ferdi Hazret-i Bediüzzaman eliyle Kur’an güneşinden, inkar-ı uluhiyetle zifiri karanlığa gömülmeğe çalışılan bu bedbaht asrın ufkunda bir Veraset-i Nübüvvet güneşi doğmuştu.

Ve Kur’anın ilim ve hikmet(tefekkür) nuruyla açılımı olan bu hidayet güneşi, Kur’anın bir sır-rı ezeliyle nurunun tamamlanması olan bir hakikat güneşidir Risalet-ün-Nur. İşte bu hakikat güneşi,asrın kesif ve kerih zulümatını manevi tamirci atom bombası olarak dağıtıyordu. Sağdan olsun soldan olsun derununda samimi olarak hakikat güneşini aramak olanlar,o hidayet nuruyla iki hayatlarının saadeti ebediyesini Kelam-ı Ezeli nurundan in’ikas eden bu tefekkür okyanuslarında bulmuş oluyorlar.

Tabi bu mes’ele öyle kolay ele geçmiş değildir. Maddiyunluk taununun gözleri,gönülleri kör eden zulümatı,gaflet ve cehaletimizden istifadeyle ecnebi rüzgarı halinde  devletimizi de ele geçirmiş olduğundan;hayatı işkence içinde geçen o Varis-i Nebi,valide şefkatiyle kucaklamış olduğu memleketi,milleti içinde 28 sene sürgün,yirmi kere zehirleme, basiretsiz kafaların,mukaddes maksadının tam aksiyle isnad ve ithamlarının çillelerinin bedeli olarak eline verilmiş ve umum Alem-i İslam  ve insaniyetin iki cihanda ebedi necat ve saadetlerine de medar olmaktadır.

EVET ÜMİTVAR OLUNUZ ŞU İSTİKBAL İNKILABI İÇERİSİNDE EN YÜKSEK GÜR SADA İSLAMIN SADASI OLACAKTIR.

Şimdi o zatın tek emeli var: Bu hakikat nurlarının basiret-i imaniye sahibi ulul-emirlerimizin dirayetiyle, çok perişan ve ıztırarla muhtaç nesillerin ellerine HAKİKAT DERSİ olarak verilmesidir.
VESSELAMÜ ALA MENİTTEBEAL HÜDA.
Eyüp EKMEKÇİ
Kaynak: Risaleajans
www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: