Hayırlı İşlerin Çok Muzir Manileri Çok Olur

Yazıya başlamadan önce: Ben hayatımda her düşüncemi ve hareketimi dini esaslara uydurmaya çalıştığımı bildiririm. Hatta Risale-i Nurlardan Aldığım İman Kuvveti ile, bende neş’vu nemalanan şefkatim, değil yalınız Müslümanlara. belki Küfrü ispat etmeye çalışanların dışında, bütün insanlara acırım, hidayete ermelerini  Allaha dua ederim. Bu sebepten siyaseti sevmediğim halde, seçimlerin yaklaştığı için, milletin faydasını umarak bazı hakikati sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Çünkü ben ve bütün Nur talebeleri Risale-i Nurun şahsı manevisinin başında, hayatta kalan erkânlardan ağabeylerimin fikirlerine uymaya icap ettiği kanaatındayız Yanı oyumuzu AKP ye vereceyiz İnşaallah. Bu fakir o şahsi maneviye uymaya çalıştıği gibi bütün Nur talebeleri o istikamette olmalarını umarım.

            Çünkü Üstadın tabiri ile bu millet kendi eli ile Halk Partisini iktidara getirmeyecektir. MHP ya gelince, Kur’an Müslümanlar kardeştir diyor, onlarda Türkler kardeştir demekle Kur’ana muhalefet ediyorlar. HDP den bahsetmek lüzumu yok. Madem anarşistleri destekliyorlar onların fikri ortaya çıkıyor.

               Evet, şuurlu Müslümanlar yüz yıla yakın uzun bir müddet içerisinde: Halk Partisi hükmettiği devrinde, yaşadıkları işkencelerden kurtuldukları için, sevinçten  içleri ve dışları gülüyor. AKP ise Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil bakanların çoğu imanlı kimseler.

            Evet Allah’ımıza ne kadar şükretsek azdır. Çünkü Hükümetin üyeleri milletin her derdine deva olmaya çalışıyorlar. Okullarda Kur’an ve Siyer dersi koyulması; Memure olan hanımlar ve Öğrenciler başlarını örtebilmeleri;  Türküm doğruyum çalışkanım Andını da kaldırdılar şükür. Bu And millete tefrika yapmaktan başka işe yaramıyordu ki. Kürt, Laz, Arnavut, Çerkez, ve daha başka milletlere, zorla mı Türküm detirteceksin.  Bazısının menfaatine dokunduğu için, zıp zıp zıplamaya başladılar. Niye düşünmüyorlar ki yaptıkları bu hareketle: Türkiye’de 24 sene Türkiyemizde Kur’an okunmasını yasaklayan Halk partisinin ve müspet değil menfi milliyet çilerin partisinin yani MHP nin oylarını çoğaltmaya sebep oluyorlar, Hükümetin partisinin oylarını düşürmek için iftira atmaya da başladılar. Halbuki Kırkıncı hocamın yazısında da net görülüyor ki Müslümanlardan “Ulul emre” itaat etme mecburiyeti var. Allah’ımıza ne kadar şükretsek azdır  ki: Bu güne kadar Hükümetin yaptıklarından değil yalnız Türkiye’de yaşayan Müslümanlar, belki: Din düşmanları hariç, bütün dünyada ki Müslümanlar Türkiye’ye alkış tutuyorlar. Hatta çok acayip karşıladım Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın doğum gününü Makedonya da Kutlayıp bayram yaptılar. Tüm Otobüs ve taksiler o gün insanları parasız taşımışlar.

            Muhterem Kardeşlerim! Yapalım ne yapalım Düşmanı memnun edecek işlerden uzak duralım. Yukarıda saydığım partileri bir yana, hiçbir partiye oy vermesek te, dinsizlere yardım etmiş oluruz. AKP o zaman onlar aleyhine yürüyüşe çıkan gencin ölümünü de provoke ettiler güya ekmek almaya gidiyormuş, öyle göstererek cenazesine o kadar insan toplanıp yürüyüş manasında cenazeye katıldılar. Ama imanlı adam polis ölüyor, Baba yalınız bu oğlum değil, Vatan için mevcut olan dört bile evladım feda olsun diyor. Evet Müslüman Vatanı için Irzı ve namusu için Hürriyeti için canın acımaz. İşte o can şehittir. Cennette  ebedi mutluluğu kazanmaya  onun o fedakârlığı sebeptir. “Salahat ve mahareti” kendinde birleştirebilen AKP liderleri Cumhur Başkanını ve Başbakanımızı Allah tüm hayırlı isteklerinde muvaffak eylesin.Amin…

             Risale-i Nurdan bir parça: “Gaflet verecek,ve dünyayı boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeyi ve âhiretini unutturacak olan en geniş daire olan siyaset dairesidir. Hususan böyle umumi ve mücadele suretinde ki hadiseler, kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir iman lazım ki; her şeyde , her vaziyette, her bir harekette Kaderi İlahi ve Kudreti Rabbaniyenin İzini, eserini görsün, Ta o  Zulm- Zulmette kalp boğulmasın, İman sönmesin; akıl tabiat ve tesadüfe saplanmasın.” (Emirdağ 76)

Gene Üstad: Evet şan ü şeref-i millet-i İslamiye, hem sevab-ı ahiret hem hamiyet-i milliye, hem hamiyeti İslamiye, hem hubb-u vatan, hem hubbu din ile müteessis olmalıyız (Divan-ı harbi Örfi- 40)

Böylece oyunu verirken o oy Müslümanların lehine gitmiş olsun. Siyaset için değil Din Hatırı içi böyle diyorum.

Abdülkadir HAKTANIR

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: