Hazreti Eyyûb (a.s.)’mın kıssasından günümüze mesaj (9)

Bediüzzaman Hazretleri “Asıl musibet dine gelen musibettir.” diyor. Bundan da anlaşılıyor ki, dünyaya ve şahsa ait musibet ve hastalıklar, hakikat noktasında musibet değildir; bazen de ilahi bir ihsan ve ikram hükmünde olur.

Çünkü musibetler insana günahlarını temizlemek ve sevap kazandırmak için bir nimet hükmündedir.

Dini musibet, ahiretimizi tamir değil, tahrip eder. Çünkü, akıl ve kalplerdeki şüpheler insanın imanını tehdit etmektedir. Ama maddi hastalıklara sabır gösterenler için, o ibadet büyük bir manevi kazanç kaynağı olur.

Başta Peygamber Efendimiz (a.s.m) olmak üzere, müceddit ve müçtehitlerin çektiği sıkıntıların tümü, zâhiren şahıslarına gelmiş gibi görünse bile, hakikatta İslam’a, imana gelen musibetlerdir.

İslâmi ve imani hakikatlerin doğru anlaşılmasına ve yayılmasına engel teşkil eden her türlü fikir, eylem ve saldırı birer musibettir.

Radyo, televizyon veya gazete gibi iletişim araçlarıyla, İslam’ın özünü zedeleyen her fikir, musibet olduğu gibi, insanları İslam’dan uzaklaştıran her film, görüntü ve fâaliyet de birer musibettir. 

Her bir günah içinde, küfre giden bir yol vardır. Günaha giden yolların çoğalması bir musibettir.

Müslümanların İslam’ı tam temsil edememesi hakiki bir musibettir. Efendimiz (asm)’in yeterince insanlık tarafından anlaşılmaması, gerçek bir musibettir. Kısacası, insanları Allah ve ahiret inancından alıkoyan her şey asıl musibettir. Ve hâkeza…

Musibet ve belaların bir kısmının vazifesi, günahkârları ikaz ve gafil insanları ihtar etmekle uyandırmaktır. Bir kısmı ise günahkâr ve hatalı insanların günahlarının silinmesine ve affına sebeptir. Bir kısmı da takva sahibi ama gaflete dalmış insanların aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektedir. Yani Allah’ın huzurunda olduğunu hatırlatmaktadır.

İnsanın nisyana (unutmaya) ve gaflete yatkınlığı malumdur. Bela ve musibetler, zaman zaman insana ölüm, ahiret, hesap ve Allah gerçeğini ikaz ve ihtar ediyor. Dünyevi musibetler ve sıkıntılar duanın vaktidirler. Bizim dua etmemizi ihtar eden saikler hükmündedirler. Tıpkı akşam vaktinin akşam namazına âlem ve sembol olması gibi. 

İnsan her işinde daima Allah rızasını gözetmelidir. Bu niyete başka şeyler sızarsa, ibadetin ruhunu kaçırır ve bozar. Diğer dünyevi hikmet ve faydalar ise ibadete şevki ve gayreti artırmak için vasıta olarak kullanılabilir. Devamı var……

27.06.2023

Rüstem Garzanlı

Bu vesileyle tüm âlem-ı İslâm’ın, memleketimizin ve siz değerli okuyucularımın  Kurban Bayramını tebrik ve tes’id ederim.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: