Her şeyi Allah rızası için sev?

Evet: Lillah için muhabbetin karşılığı sonsuzdur, saymakla bitmez.

“Her Nur Talebesi: Takvası, şefkatı ve duası ile manen yağmur gibi olmalıdır. Rahmetin yağdığı topraklar cennete döner. Nur Talebesinin vazifesi yağmur gibi gittiği yere ihlas, muhabbet ve hakikat götürmek, etrafı aydınlatmaktır.”

“Nur talebeleri herkesin dostudur. Çünkü Risale-i Nur dersleri ile Allahı öğrenmeğe çalışıyorlar. Allahta onları seviyor. O muhabbet sayesinde dünya ayakta. Çünkü muhabbet kainatın sebebi vucududur, rabıtası, nuru ve hayatıdır. Allahın dünyada sevdikleri kaldığı müddetçe kıyamet kopmayacak.”

“Nur talebeleri istikbalde ihsanı İlahȋ ile kemalı şaşaa ile tezahür edecek olan İslamiyet sefinesinin hizmetkari olmak emelindedirler. Bu asrın fırtınası mȃnen Nuh (a.s) zamanında ki fırtınadan daha tehlikelidir.”

“Risale-i Nur makamsız hizmet eden manevi makamatın en müntehası olan sıddıkiyete vasıl olur.”

Mesela yalınız Risale-i Nurdaki hakikatleri ezberlemek, malumat sahibi olmak değil, Mesela O  hakikatleri Yaşayabilmektir.

Madem ki Nur Talebesisin; Öyle hareket edeceksin ki: Sair kardeşlerini kıskandırmayacaksın.

Üstad lahikaların satırlarıyla sadik Nur Talebelerin vasıflarını ve modelini çiziyor. İşte o modele kavuşup o vasıflara benzemeliyiz.

“Hizmette başarılı olmak için: Anlatılan hakikatın muhatabın kalbine yerleşmesinin iki sebebi vardır.1. zahiri 2. sebebi manevi.

Sebebi Manevi (Hakiki sebep, şöyledir.)

1- İhlas:İvazsız sırf rıza-i İlahi için konuşmak.

2- Fena: Hakikatte fena olmak. Nefsini ıslah edemeyen başkasını islah edemez. Önce nefsini tezkiye et ki tezkiyeye vesile olasın.

3- Salahat: Takva sahibi oldukça sözün müessir müessiriyeti artar. Fakat Takva azaldıkça lafızlar kalbden çıkmaz. Islatsa ıslatsa  dili ıslatır, kalbden gelmez. Onun için manevi hayatın temiz ve tahir olması şarttır.

“Kardeşilerimizin hatalarını, bir doktorun hastasını tedavi ettiği gibi tedaviye çalışacağız. İtina ile, kavli leyyin ile ikaz edeceğiz. Bazan lisani hal lisani kalden üstündür ve tesirlidir.

Bir tezgahtar dükkana gelen müşteriye iltifat ediyor. Gururu enaniyeti terk ediyor. Dünyevi işlerde bu gerekiyorsa, uhrevi hizmetlerde çok daha fazla lazımdır.”

“Anlamak iki çeşittir: 1. İbareyi anlamak, 2. Hakikatını anlamak. Çünkü: Hakikatini anlayan insan kardeşiyle dövüşmez.”

“Kardeşin seni tahkir ettiği halde, sen ona muhabbet gösterebiliyorsan. İşte o zaman sırrı uhuvvet tezahür eder.”

“Konuşmanın temeli ham maddesi, okumaktır.”

“Tarih insanın idrakini, edebiyet nükte ve mizacını, matematik dikkatini dini esaslar fikir ve ruh derinliğini artırır.”

“Az değiliz az olduğumuza üzülmeyeceğiz. Çünkü kainat kuruldu kurulalı bu böyledir. Cemadat fazla nebatat az, nebatat fazla hayvanat az, hayvanat fazla, insanlar az, ȃmiler fazla, veliler az, veliler fazla asfiyalar az, asfiyalar fazla enbiyalar az.”

“Bir atomda nihayetsiz enerji var, fakat bu atomun kışrı parçalanmadan o enerji açığa çıkmıyor. İnsanda da nihayet muhabbet istitadı var. Fakat  kışırı kabuğunu parçalamadan o muhabbet kalbe yerleşemiyor. Bu muhabbet Cenab-ı Allahın isim ve sıfatlarına olmalıdır. Evet, nefsin arzuları muhabbeti tatmin etmez.” (Japon bilim atom parçaciğinin içinde Ayet-el Kürsinin Numerik karşılığını buldu. Kodlamanın sırrı bu gün çözüldü ve bir basın açıklamasıyla dünyaya ilan edildi. ALLAH’ın varlığı bilim adamlarınca kabul edildi. Çalışmalarda emeği geçen herkesten ALLAH razı olsun.)

“Nefsi emmare yavaş yavaş aldata aldata kendine uyduruyor. 50 sene evvelki dede. Kabirden çıkıp şimdikileri görse kȃfir der. Bu insanlar bu hale nasıl geldi? Yavaş yavaş…”

Bu kudsi hizmette durmak, Yani İnsanın fıtri vazifesi vazifesi olan ibadeti ve dersleri terk etmek, düşmek demektir.

Risale-i Nur’un yolu sırrı İhlastır, kulluktur. Bu hakikatleri en başta iç dünyamızı mȃmur etmek için kullanacağız.

Bütün Peygamberlerin, Evliyaların, Kutupların yolu İhlas yoludur. İhlasa mani olan önemli bir şey yok. İhlasa mani olan önemsiz şeylerdir.” Lüzumsuz, kederli, Hodfuruşane, Sakil, Riyakȃrane bazı hissiyatı süfliyedir.”

Not: Yukarıda zikredilen hususlar durusi Nuriden alınan bazı notlardır. Allah bizleri okuduğunu anlayan, anladını hazmeden, hazmettiğini yaşayan kullarından eylesin. Amin…

Bu hakikatleri sizinle paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: