Herşey Allah’ın Kudretinde

Benim, yalınız hayali bir varlığım var,

Allah’ın rahmeti her şeyde kesin karar.

 

Kendine fazla güvenen, nankör insan!

Unutma! Seni mükemmel yapar iman.

 

O iman, bu cihanda seni mutlu eder,

Onunla, insan yükselir cennete gider.

 

Büyük Allah, bizi hiçten buraya attı,

O, sonsuz nimetler ile bizi donattı.

 

Basit topraktan sayısız ni’met yarattı,

Bizim için, nimet üzere nimet kattı.

 

Ey insan! Sağlam imanla kulluğunu yap,

Ma’nevi değerleri nerede bulsan kap.

 

Allah’ımız bizi, şerefli mahlûk kıldı,

Yine de, kör nefsin seni isyankâr yaptı.

 

Ey insan! Rabbine karşı isyandan kurtul,

Bununla, Allaha giden mutlu yolu bul.

 

Sonsuz duygularla seni, Rabbin donattı,

Bu dünyaya kulunu, sapa sağlam attı.

 

Bu iyiliklere karşı, isyan olur mu?

Günahkȃrlıkla, cennetlik olunur mu?

 

Rabbim, lütfunla günahlarımızı af et,

Şerlerimize karşı, rahmetini çek set.

 

Bizi dinsiz yapmak için, düşman durmuyor,

Bu zamanda insan buzda gibi kayıyor.

 

Ya Rabbi! Rahmetinle Sen bizleri koru,

Feraset ver ki, biz bulalım doğru yolu.

 

Her tarafımız, din düşmanlarıyla dolu,

Sağ yerine bizlere, veriyorlar solu.

 

Allah’ım Sana dayandık, Sen bizi kurtar,

Yoksa, isyanla bu vücut ateşte yanar.

 

Abdülkadir Haktanır

www.NurNet.org

 

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: