Hıdrellez Nedir?

Her yıl 6 mayısta‚ halk arasında bahar bayramı‚ yaz’ı karşılama bayramı olarak kutlanan bir gündür.

Rivayet o ki‚ Hızır(A.S) ve İlyas (A.S)’ın bu günde biraraya gelip buluştuklarına inanılır. İnanışa göre‚ birinin karada, diğerinin de denizlerde zorda kalanlara yardım ettiğine inanılır. Bu inanış‚ halk arasında atasözleri ve deyimlere de geçmiştir. Bu konuda birkaç örnek vermek gerekirse;  “Hızır gibi yetiştin”‚ “dara düşmeyince‚ Hızır yetişmezmiş”‚ “Hızır gibi hazır ve nazır”  ve buna benzer birçok atasözü ve deyim günümüzde de söylenmektedir.  Hızır-İlyas sözü‚ asırlar boyunca değişime uğramış ve günümüzde Hıdrelez’e dönüşmüştür.

Hıdrellez, Türkiye’de,  Türk-İslam Dünyasında‚ Balkanlar’da‚ Ortadoğu’da‚ Ortaasya’da vb. çok geniş bir coğrafyada kutlanır. Bu günü insanlar‚ ailece mesire yerlerine çıkıp çeşitli eğlencelerle kutlarlar.

Eskiden kullanılan takvimde yıl, iki bölüme ayrılırdı‚ ki günümüzde kullandığımız günlük duvar takvim yapraklarında da küçük bir bölüm olarak hala yazılır. Bu iki bölümden 6 Mayıs-8 Kasım arası Hızır‚ 8 Kasım-6 Mayıs arası Kasım olarak bilinirdi. Yani 6 Mayıs-8 Kasım arası 180 gün yaz‚ 8 Kasım-6 Mayıs arası da 180 gün kış olarak söylenirdi. Babam hala‚ mevsimlerle ilgili bir konu açıldığında‚ “bugün eski kasım 90”‚ veya “bugün eski takvime göre hızır 80” gibi bu günleri sık sık dile getirir.

Hızır (A.S.)’a‚ namaz kıldığı‚ oturduğu ve geçtiği yerlerin yeşilliklerle kaplanması sebebiyle aynı zamanda Hıdır’da denilir. Hıdır‚ arapça dilinde yeşil(lik) anlamındadır.

Geçmişte yaşayıpta kutsiyet atfedilen birçoklarında olduğu gibi‚ bu olayda adı geçen Hızır (A.S)´ı da insanlar‚ bulundukları yerde yaşadığına inanmışlar ve O´nu yaşadıkları çevreyle özdeşleştirmişlerdir.

Anadolu’da‚ Balkanlar’da gezdiğim birçok şehir ve kasabaların yakın çevrelerinde bir tepede‚ çay veya ırmak kenarlarında‚ Hıdırlık ve/veya Hıdırlıktepe adında piknik veya mesire yerlerine rastladım.

Sevgiyle kalın

Macits

Editörün notu :

Çok merak edilen  “Hazret-i Hızır Aleyhisselam Hayatta Mıdır ?” sorusunun cevabı için tıklayın :

http://www.nurnet.org/

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: