Hıristiyanların Noel bayramı kültürü

Her sene 31 Aralık yılbaşı gecesi, Hıristiyan âleminde hem Noel bayramı, hem de yılbaşı olarak kutlanıyor. Hıristiyan âlemi için Noel baba ve yılbaşı bir değer taşıyabilir, dargınları bir araya getirip barışa, sevgiye ve eğlence yapmaya bir vesiledir. İşyerlerini, evlerinin üst köşelerini süsleyip dini inançları gereği Noel baba ve yeni yılı kutlayabilirler.

Ama hiçbir ilâhi din büyük masrafla, israfla, çılgınlıkla içkiyle, kumar ve eğlencelerle bayram ve yılbaşı kutlamaları müsaade etmez. Ne yazık ki, Hıristiyan dininde bir dini bayram olan Noel bayramı böylesi rezaletle kutlanırken; Müslüman ülkesi olan Türkiye’de de kültürümüzün bir parçası haline gelen Noel bayramı ve yılbaşı kutlamaları yapılıyor. Bu kutlamalar kültürel bir değerlendirmeyle Müslümanları inançlarından uzaklaştırıyor.

Yılbaşında işyerleri ve ev köşelerini süslemek için çam ağaçlarına yapılan kıyımlar, Cenab-ı Allah’ın insanlara rızık olarak verdiği hindileri içki sofralarında meşrulaştırarak o mahlûklara da bir kıyım yapmak, hiçbir İlâhi dinin esaslarıyla bağdaşmaz.

Bediüzzaman Avrupa’yı taklit edenler için şöyle buyurur: “Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?

Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.”1

Bediüzzaman Said Nûrsî Hazretleri, Avrupa ikidir demiş, biri hakiki İsevilikten ilham alarak insanlığın hizmetine çalışan müspet Avrupa; diğeri de felsefenin dalaletinden boğulmuş, insanlığı günah ve zulmete teşvik eden menfi Avrupa’dır.

Yukarıda bozuk ve menfi dediği Avrupa’nın ikinci menfi yüzüdür. Diğer müspet yüzüne düşmanlık göstermek doğru olmaz. Hatta sanatta Avrupa fenninden yararlanmak onlarla teşrik–i mesaide bulunmak lazımdır. Menfi Avrupa’nın ahlaksız ve İslâmiyetle bağdaşmayan şeylerini yapmayınız, Bediüzzamanın tenkit ettiği nokta budur.

Hulâsa: Avrupa’dan Müslümanlara gelen günah ve safahatlara karşı korunmak ve muhafazaya çalışmak lâzımdır. Avrupa’nın modalarını ve kültürlerini kendimize model göstermeyelim. Peygamberimiz (asv)’in, Müslümanlara ve insanlığa bıraktı iki şey: Biri Kur’ân, diğeri ise sünnettir. Kur’ân ve sünnet yolunda gidelim ki, Avrupa kâfirlerinin ve Asya münafıklarının şerrinden kurtulalım.

25.12.2018

Rüstem Garzanlı
Dipnotlar:
1- Lem’alar, On Yedinci Lem’a, Beşinci Nokta.s.143

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: