Hizmetle Meşgul Olmak

Hizmetle Meşgul Olmak

 

 

     Saniyen: Şöyle düşünüyordum: Eğer yalnız adüvv-i ekber olan nefsin hilesinden ve cin ve ins ve şeytanların mekrinden emin olayım diye herkes başını karanlığa çekse ve kendisi kûşe-i nisyana çekilse veya çekilmek istese ve âlem-i insan ve âlem-i İslâm mühmel kalacak, kimsenin kimseye faidesi olmayacak bir zaman olsa; ben din kardeşlerime bu nurlu hakikatleri iblâğ edeyim de, Allahü Zülcelâl nasılşe’n-i ulûhiyetine yaraşırsa öyle muamele eylesin. Nefsimi düşünmekten kat’-ı nazar etmeyi yine o zamanlarda çok faideli görüyordum. (Barla 27) Bundaki hikmet nedir? Burayı nasıl anlayabiliriz?

 

Elcevap:

 

Bir kimsenin imanını kurtarırsam, o zaman bana Cehennem dahi gül gülistan

envar ve ihlas nur / Tarihçe-i Hayat ( 23 – 24 )

 

Cehennem’de vücudum o kadar büyüsün ki, ehl-i imana yer kalmasın.

envar ve ihlas nur / Sözler ( 757 )

 

 

herkesin hoş gördüğü saadet-i uhreviye ve Cehennem’den kurtulmaya vesile etmemek ve yalnız emr-i İlahî ve rıza-yı İlahîden başka hiçbir şeye âlet etmemek, bu zamanda Nur’un hakikî kuvveti olan sırr-ı ihlas-ı hakikîyi muhafaza etmeye beni mecbur etmiş ki:

 

Sıddık-ı Ekber’in (R.A.) dediği olan “Mü’minler Cehennem’e gitmemek için Allah’tan isterim, benim vücudum Cehennem’de büyüsün ki, onların yerine azab çeksin” diye söylediği kudsî fedakârlığının bir zerresini ben de kendime kazandırmak için, iman ile Cehennem’den birkaç adamın kurtulmaları için Cehennem’e girmeyi kabul ederim demişim.

 

Zâten ibadet, Cennet’e girmek ve Cehennem’den kurtulmak için kılınmaz; bozulur.

Belki rıza-yı İlahî ve emr-i Rabbanî için yapılır.

envar / Emirdağ Lahikası-2 ( 152 )

 

buralar müvacehesinde tefekkür edilirse sualiniz ve mezkur mektubun iktibası netice itibari ile:

 

1 – hizmet sadece ALLAH için olmalıdır.

2 – Biz hizmetle mükellefiz.

3 – Cennet veya Cehennem sebebi ile hizmet edilmez.

4 – hizmetten maddi ve manevi ecir beklenilmez.

5 – bir gaye ile hizmet edilmesi ihlasa manidir.

6 – bir maksada müteveccihhen yapılan hizmetlerden netice elde edilmez.

7 – ihlaslı bir dirhem amel ihlassız batmanlara müreccahtır.

8 – dünyevi gaye ile hizmet edenler, elması şişelere tebdil edenlerdir.

9 – üstadında bu kadar eziyet çekmesinin sebebini izah ettiği “hizmetimi maddi manevi terakkiyatıma alet etmemek için imiş..” demesi

10 – cehennem 7 tabaka olup 1. tabakası müslümanların günahkarlarına ait olup en son müslüman çıkınca oranın ya boş veya diğerlerine iltihak edeceği manası olması

11 – şayet hizmet etmiş ve bazıların imanının kurtulmasına vesile olan kimse ne kadar dünyada zorlukta çekse gönlü ve dimağı ferahlık içerisinde olacağı..

 

……  gibi manalar çıkmaktadır.

 

Selam ve Dua ile

Muhammed Numan ÖZEL

 

www.nurnet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: