Hüsnü Bayram Ağabey Ramazan Lahikası yayınladı

اسْمِهِ  ۞ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ حَاصِلِ

ضَرْبِ عَاشِرَاتِ دَقَائِقِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِى حُرُوفِ الْقُرْاٰن

Azîz, sıddık kardeşlerim! 

Evvelâ: Bütün ruh u cânımla mübarek Ramazanınızı tebrik ederim. Ve o mübarek şehirde ettiğiniz duaların, Cenâb-ı Hak yanında makbul olmasını Erhamürrâhîmînden niyâz ederim. Sâniyen: Bu seneki Ramazan-ı Şerif hem âlem-i İslâm için, hem Risale-i Nur şâkirdleri için gayet ehemmiyetli, pek çok kıymetlidir. Risale-i Nur şâkirdlerinin iştirâk-i a’mâl-i uhreviye düstur-u esasiyeleri sırrınca, herbirisinin kazandığı miktar, herbir kardeşlerine aynı miktar defter-i a’mâline geçmesi o düsturun ve rahmet-i İlâhiyenin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur dâiresine sıdk ve ihlâs ile girenlerin kazançları pek azîm ve küllîdir.

Herbiri, binler hisse alır. İnşâallah emval-i dünyeviyenin iştirâki gibi inkısam ve tecezzi etmeden herbirisine, aynı amel defterine geçmesi; bir adamın getirdiği bir lâmba, binler âyinelerin herbirisine aynı lâmba inkısam etmeden girmesi gibidir.

Demek, Risale-i Nur’un sâdık şâkirdlerinden birisi, Leyle-i Kadrin hakikatını ve Ramazanın yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî sadık şâkirdler sahip ve hissedar olmak vüs’at-i rahmet-i İlâhiyeden çok kuvvetli ümitvârız. Said Nursi

Aziz, Kahraman Kardeşlerimiz ve hizmet-i İmaniyede Arkadaşlarımız, Aziz Üstadımızın Ramazan-ı Şerifimizi tebrik lahikaları içerisinde bizlerde  o mektupların şümulüne dahil olmayı Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. Saniyen; Vatan sathında Nurların fevkalade tesirli neşri, ve ta ilk mekteplere kadar girip okunması, masum dillerle ezberlenmesi, ve hem şuhur-u selasenin başından beri okunan dersler, ve hariçte bilhassa Malezya, Arjantin, Kolombiya, Macaristan, Ukrayna gibi merkezlerde iştirak edilen kitap fuarlarında Risale-i Nurlara olan teveccüh ve Tevafuklu Kur’an’a olan fevkalade alaka gibi Nurun muhtelif sahalardaki inkişafatının bayramları değil yalnız nur talebeleri ve müminleri hatta ruhanileri dahi sevindirmektedir.

Biz de ehl-i hizmeti tebrik ediyor, takdir ediyor, ihlaslı hizmetlerinde hayırla muvaffakiyetler diliyoruz. Yine memleketin dört bir tarafında Kur’an’ın lafzının hafızları, manasının muhafızları olan Nur talebesi Hafız kardeşlerimizin çoğalması ve bu sene kesretle mezun olup bir çok şehirde hatim ile teravih kıldıracak olmaları da bir faal-i hayr olarak addediyoruz. İnşaallah okunan ayat-ı Kuraniyeler, ders-i nuriyeler, evrad-ı kudsiyeler hürmetine alem-i islam’a rahmet-i ilahiyeden ferec nasib etmesini yalvarıyoruz.

Salisen; Geçtiğimiz ay içerisinde vatan ve milletimizi ve hatta alem-i islamı yakından alakadar eden bir referandum geçirmiş ve milletimizin ekseriyetinin reyiyle anayasa değişikliği kabul edilmiş böylece ferahlı ve parlak yeni bir devrenin ilk adımları atılmıştr. İnşaallah bu yeni kabul edilen anayasa istikbalde ittihad-ı islamı ve islamiyetin bu vatan ve millet sathında hakimiyetinin habercisi ve müjdecisi olmasını rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyor, Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyib Erdoğan Beyefendinin şahsında aziz milletimizi tebrik ediyoruz.

Ezcümle: Tekrar mübarek Ramazanınızı ve Leyle-i Kadrinizi ve bayramınızı bütün ruh u canımızla tebrik ve tes’id ediyoruz. Cenâb-ı Erhamürrâhimîn, emsâl-i kesiresiyle sizleri müşerref eylesin, Ve neşr-i envar-ı Kur’aniye’de sizleri ve bizleri ihlas ile istihdam eylesin, Risale-i Nur’un bizlere kazandırdığı çok büyük kar ve kazanç ve pek çok kıymettar neticeye mukabil fiyat olarak bizlerden istediği tam ve halis sadakata ve daimi ve sarsılmaz sebata çalışmaya bizleri muvaffak eylesin, âmin!

ve bu gelecek Leyle-i Kadri hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i a’mâlimize böyle geçmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz ve böylece, bayrama kadar اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَيْلَةَ قَدْرِنَا فِى هذَا الرَّمَضَانَ خَيْرًا مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ لَنَا وَ لِطَلَبَةِ الرَّسَائِلِ النُّورِ الصَّادِقِينَ duasını etmeye niyet ettik.

Hz. Bediüzzaman’ın Hizmetkârı ve talebesi:

Hüsnü Bayramoğlu

Kaynak: Nurdan Haber

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: