Hz. Muhammed (asm) Neden Çok Evlilik Yapmıştır?

Hazreti Muhammed (asm)  yirmi beş yaşında ve gençliğin en hararetli döneminde, kırk yaşında olan Hz. Hatice validemizle evlenir. Bu evlilik Hz. Hatice’nin vefatına kadar devam eder. Hatice validemizin vefatında efendimiz, (asm) elli yaşında idi. Evlenmeye yeniden temayülü azalan yaşlı bir insan; Keza Resul makamında olan enbiya ve evliyaların sertacı Hz. Muhammed gibi bir zatın birçok evlilik yapması hâşâ nefsanî olarak düşünülemez.

Her bir evliliği, birçok hikmete binaen yapılmış, İslamiyet’in ilk yıllarında evlilik dörtle sınırlı değildi. Daha sonradan dörtten fazla evlenmek yasaklanmıştır. Efendimiz dörtten fazla olan hanımlarını boşamamış, bu da ona mahsus bir istisnadır. Peygamberlere ait istisnalar da elbette olacaktır.

Hz.Muhammed (asm)’in yaptığı evliliklere itiraz eden fikirleri bulanık, garaz dolu gayri Müslim ve münafık “kaselist” (çanak yalayıcı)’lerin dillerini “Navdemist” (çanak kirleten)’lere havale ediyorum. Bu arada konu ile alakalı İslami tarihi bilgileri tazelemek üzere “Zat-ı pak” ’ın, evlilikleri hakkında özet bilgi de yazmak istedim.

1.Hatice (ra):
Hz. Peygamber’in (sav) ilk evlilik hayatı, Hz. Hatice validemizle başlar. Onunla evlendiğinde 25 yaşında idi, eşinin ise, 40’tır. Aralarındaki yaş farkı, on beştir. Risâletini tebliğde O’nun yanında olmuş ve ilk Müslümanlardandır.

Peygamberimizin bu evliliği 25 yıl sürmüş, İbrahim dışındaki evlatların tamamı bu değerli kadından olmuştur. Hatice validemiz hicretten üç sene önce vefat etmiştir. Vefatı esnasında Peygamber (asm)’in yaşı 50’dir.  Evlilik hayatının 25 senesi ve aynı zamanda gençliğin en hararetli dönemi kendisinden on beş yaş büyük olan yaşlı bir kadınla geçirmiştir.

2- Hz. Zeynep b.Ümeyye (r.a): Bu evlilikle ilgili 17.12.2013 tarihli yazı ile detaylı yazıldığı için yeniden yazılmamıştır.

3. Sevde binti Zem’a (ra):

 İlk Müslümanlardandır. Kocası Habeşistan’a yapılan hicretten sonra vefat etmiş, dul ve kimsesiz kalmıştı. Efendimiz (sav), onunla evlendiği zaman 55 yaşındaydı.  Asıl amacı kimsesiz ve yardıma muhtaç olan bu kadını emin bir yuvaya kavuşturmaktı.

 4. Aişe (ra):

Resulullah (sav)’ın bakire olarak evlendiği tek kadındır. Hz. Ebubekir (ra)’in kızıdır. Hz. Aişe validemiz çok zeki olup, nübüvvet davasına vâris olabilecek yaratılışa sahip bir kadındı. En çok hadis ezberleyenlerdendir. Peygamberimiz erkek sahabelere emir tebliğ ettiği gibi içerden de hanımlara da bir hadis tebliğ edici lazım idi, işte o Peygamber’in varislerinden ve mükemmel tebliğ edicilerdendi. Böyle yüksek vasıflara haiz olan bir kadın ancak peygamber eşi olabilir.

5. Hafsa binti Ömer (ra):

Hz. Hafsa, Hz. Ömer’in kızıdır.  Kocası Bedir Savaşı’nda şehit edilmiş. Yalnız başına kalmıştır.  Hz. Ömer, kızını önce Hz. Osman’a, daha sonra Hz. Ebubekir’e evlenmesi için teklif etmiştir. Bu teklifi kabul etmediklerini duyan Peygamber (asm) Hz. Ömer’in fazla üzülmemesi ve gönlünün hoş edilmesi için bir nevi zaruret hâsıl olduğu için evlilik yapılmıştır.

6. Zeynep binti Huzeyme (ra):

Resulullah (sav) Hafsa’dan sonra bu kadınla evlenmiştir. Ubeyde b. Haris Onun kocası da Bedir’de şehit edilmiş, o zaman Zeyneb’in yaşı da 60 idi. Yardıma ihtiyacı olan bu kadın evlendikten iki yıl sonra vefat etmiştir.

7. Ümmü Seleme (ra):

Ümmü Seleme (ra)  ilk Müslümanlardan ve Habeşistan’a hicret edenlerdendir. Daha sonra da Medine’ye hicret etmiş,  eşi Uhud Savaşı’nda şehit olmuştur. Bir sürü yetimle, hayat külfetini yüklenmiş bu kadına evlilik teklifini Resulullah (asv) yapar ve bu teklif kabul edilir. Böylece yetimleri, sıcak bir yuvaya kavuşmuşlar. Ümmü Seleme de  Hz.Aişe gibi zeki biriydi.

8. Ümmü Habibe (Remle binti Ebî Süfyan) (ra):

Ebû Süfyan’ın kızıdır. İslâm’ın bidayetinde imanı etmiştir. Mekke’nin zor şartlarında inancını yaşayamayınca, kocasıyla birlikte Habeşistan’a hicret etmiştir.  Ancak bu arada kocası Hristiyan olmuş, sonra da ölmüş, Ümmü Habibe yalnız başına kalmıştı. Allah Resulü (sav) Necaşi huzurunda Ümmü Habibe’nin nikâhını kıyarak onunla evlenir.

Peygamberimiz bu kadınla evlenmemiş olsaydı, bu mekkeye dönecek babasının zülmüne karşı mecburi dinini bırakacak veya hristiyan olacaktı. Böylece en doğru yolu evlenmekte buldu ve onunla evlendi

Peygamber (sav)’in yaptığı bu evlilikte Müslümanlara ve peygambere düşman olan Ebü Süfyan’ın kini birazcık dahi olsa dinmiştir. Daha doğrusu Emevîlerle bir akrabalık yapılmış ve Müslümanlığa girmelerini kolaylaştırmıştır. Ebu Süfyan’ın hane-i saadete gidip gelmesi neticesinde Müslüman olmuştur

9. Cüveyriye binti Hâris (ra):

Müreysi gazvesinde Müslümanlar galip gelmiş, pek çok ganimetle birlikte  700 kadar da esir alınmıştı. Esirlerin içinde, Benî Mustalik kabilesinin başkanının kızı olan Cüveyriye de bulunuyordu. Cüveyriye, Hâris b. Dırar’ın kızı idi. Hâris, Mustalikoğulları Yahudilerinin reisi idi. Cüveyriye önce Musâfi b. Saffan’la evlenmiş, Musâfi, Müreysi Muharebesi’nde ölmüştü. Cüveyriye, Hz. Peygamber (sav)’e müracaat ederek hürriyete kavuşmayı talep etmiş, Resulullah da onun fidyesini bizzat kendisi vererek hürriyete kavuşturmuştur. Babası gelip kızını götürmek isteyince, o Müslüman olarak Medine’de kalmayı tercih etmiş, bilahare de Resulullah ile nikahı kıyılmıştır.

Resulullah (sav)’ın bu evliliğinden sonra, Abdulmuttaliboğullarının hissesine düşen esirler salıverilmiş, diğer Müslümanlar da bu durum karşısında, Resulullah ile akrabalık bağı bulunan bir kabilenin insanları esir edilemeyeceği düşüncesiyle alınan bütün esirleri salıvermişlerdir. Birçok Yahudilerin Müslüman olmalarına neden olmuştur.

10. Safiyye binti Huyey (ra):

Asıl adı Zeynep’tir. Arabistan’da reislere düşen ganimet hissesine Safiyye denilmektedir. Bu kadın da Resulullah (sav)’ın hissesine düştüğü için Safiyye adını almıştır. Ana-babası, Yahudilerin ileri gelenlerindendi. Hayber Gazvesi’nde, babası, kocası ve kardeşi öldürülmüştür.

Savaş sonrası Resulullah onu kendi nikâhına almış, bu evlilikle de Yahudilerin önemli bir bölümüyle akrabalık kurmuş ve Müslümanlığın sınırları bu vesileyle genişlemiştir

11. Mâriyetü’l-Kıbtiyye (Ümmü İbrahim) (ra):

Resulullah (sav) İslâm’a davet için etraftaki hükümdarlara mektuplar gönderiyordu. Bunlardan birisi de Mısır hükümdarı Mukavkıs’tı. Mukavkıs, elçiyi güzel bir şekilde karşılamış, Hz. Peygamber’e birtakım hediyelerle birlikte iki de cariye gönderiyor. Müslüman olan bu cariyelerden Mariye’yi kendisine alır. Bilahare azad ederek, onunla evlenen Peygamberimizin oğlu İbrahim bu hanımındandır. Bu evlilik Mısırlılar üzerinde müspet manada etkili olur.

12. Meymûne binti Hâris (ra):
Asıl ismi Berre olup, Resulullah tarafından Meymûne olarak değiştirilmiştir. Hz. Peygamber (sav)’in son evliliğidir. Peygamberimizin amcası Hz. Abbas’ın baldızı olup, amcası onunla evlenmeyi teklif eder. Peygamberimiz de bu teklifi kabul eder.

Netice olarak Hz. Muhammed (asm)  on iki evlilik yapmış, her bir evliliğin hikmet ve sebepleri ayrı ayrıdır. Eğer, “hâşâ” nefsanî arzu olmuş olsaydı,  gençliğinde hevesatın yüksek olduğu zamanda, kendisinden on beş yaş büyük olan, dul bir kadınla evlenmezdi. Bu evliliği 25 sene devam etmiş,  elli yaşından sonra yaptığı her bir evlilikte mutlaka bir zaruret hâsıl olmuştur. Yoksa evliliklerle birçok külfetlerin altına girmesi, başka bir şeyle izah edilemez.

Rüstem Garzanlı/Diyarbakır

2o.12.2013

www.NurNet.org

Kaynak

Peygamberimiz Neden Çok Evlendi?,

Nesil Yayınları,

3 tane yorum yapılmış

  1. meltem dedi ki:

    Hz. Hatıce valıdemız kırk yasından sonramı bunca evladı dogurmuş ?

  2. ABDURRAHMAN YILDIRIM dedi ki:

    O RESULİ EKREM NE YAPSA DOGRUDUR ÇÜNKÜ OALLAHIN PEYGAMBERİDİR RESULU DUR HABİBİDİR BÜTÜN HERŞEYİMİZ ONA FEDA OLSUN

  3. Ali Demirdoven dedi ki:

    Allah razı olsun emeği geçenlere.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: