İbadetin Ruhu..

Biz bu haftaki yazımızda dua bahsi üzerinde duracağız. Çünkü dua, ibadetin ruhudur ve halis bir imanın neticesidir.

Dua… Dergâh-ı İlahiyeye açılan kapıdır. Hadsiz olan acizlik, fakirlik, kusur ve ihtiyaçlarımızı O’na karşı bilmektir ve O’na yalvarmaktır; O’ndan istemektir; O’ndan meded beklemektir; O’na muhatap olmaktır; O’nunla şereflenmektir.

Çünkü dua ile insanoğlu, makam-ı İlahide büyük bir kıymet kazanır. Nitekim bir ayet-i kerimede “ duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var” diye buyurur Yüce Mevla’mız…

Duanın en güzel manasını Bediüzzaman Hazretleri, “Mektubat” adlı eserinde şu şekilde ifade eder: “ Duanın en güzel, en lâtif, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki:

“Dua eden adam bilir ki, birisi var ki onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil; bir Kerîm Zat var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyâcâtını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlarını def edebilir bir Zatın huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp Elhamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn der”.

Duamız kabul edilir mi? sorusunun cevabı ise şöyledir: Duanın neticesinde ya duamızın aynısı kabul olur veya duamız daha güzel bir şekilde kabul edilir. Veya duadaki isteğimiz hakkımızda hayırlı olmadığı için hiç kabul edilmez. Her üç netice de bizim faydamızadır. Demek her duaya cevap verilir. Ancak duanın kabul edilip edilmemesi Allah’ın hikmetine aittir.

Kalp, ruh ve aklımızın rahatladığı ve sığındığı bir kaynaktır dua…

Cenab-ı Hakkın sonsuz rahmet, kerem, şefkat ve merhametinden istifade etmektir dua…

Güç ve kuvveti her şeye yeten bir Kadir-i Mutlak’a dayanmaktır dua. Duanın kendisi de bir ibadettir. Yalnızlıktan kurtulmanın en güzel adresidir dua. Kısacası dua, en güzel çaredir…

O halde yazımızı bir dua bitirelim:

Cenab-ı Hak, iman ve inancımızı, ibadet ve kulluğumuzu, ahlak ve takvamızı, gayret ve hayretimizi, şevk ve zevkimizi, himmet ve hamiyetimizi, ihlâs ve uhuvvetimizi, ilim ve amelimizi, arttırsın. Vatan, millet ve dinimizi muhafaza etsin. Ümmet-i Muhammed’ (sav) i saadet-i dareyne mazhar etsin. Bizleri sırat-ı müstakime iletsin. Hayatın sırrını anlamayı ve hayatı sui- istimal etmemeyi hepimize nasip eylesin. Âmin…

İbrahim YARDIM

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: