İlahi Kanunlar Mucizeler Ve Harikalar

Allah’ın , sıfatı iradeden gelen bir şeriatı fıtriyyesi , bir de sıfatı kelamdan gelen şeriatı İslamiyesi vardır.

ŞERİATI FITRİYE , kainatı idare eden  fıtratın kanunlarıdır, yerçekimi kanunu, tabiat kanunu, Elektrik kanunu, erime kanunu, suyun kaldırma kanunu , hayatın kanunları  vs kainatı çekip çeviren, Adetullah sünnetüllah  deye tabir edilen kanunlardır.

FITRİ ŞERİAT . Mümin kafir ayırmadan , bu kanunların gereklerini yerine getiren kişiler , veya milletler , ileri gider, buluşlar yapar, başarılı olurlar. Bu kanunları bilmeyen , fıtratın  gereklerini yapmayanlar ise , yerinde sayar, diğerlerine muhtaç ve mağlub olurlar.

KELAM SIFATINDAN GELEN ŞERİATI İSLAMİYEYE aykırı davrananlar ise ,  İslamın kazandırdığı güzelliklerden mahrum kalır , ahirette de hüsrana uğrarlar. geçmişte meydana İslam medeniyetinin gösterdiği gibi, hem fıtri şeriata hem dini şeriata uyanların , iki alemde de başarılı ve Mutlu olduğuna tarihte  şahid oluruz. Fıtri kanunlara istisna teşkil eden  ve tabi olmayan aynı Zaman’da maddeten izah edilemeyen hadiselere de harikulade , olağanüstü hadiseler demekteyız.

Hz İbrahim’i ateşın yakmaması , Hz Musa’nın asasının bir ejderhaya dönüşmesi , Hz Davudun ateş’te kızmış ateş kitlesi  halindeki  demir’i elleriyle şekillendirmesi, Hz İsa’nın bir günlük bebek iken konuşması fıtri kanunlarla  izahı mümkün olmayan harikulade olan işlerdendir.

HARİKULADE İŞLERİ BEŞ BAŞLIK HALİNDE ELE ALABİLİRİZ.
1 MUCİZE.
2 İRHASAT
3 KERAMET.
4 MEUNET.
5 ISTIDRAC

MÜCİZAT , insanların mevcut fıtri kanunlarla izah edemedikleri , olağanüstü, görenleri aciz bırakan, Harikule işlerdir. ALLAHIN  bütün işleri mucizedir, mesela üzerinde gezindğimiz toprağa öyle bir özellik  koymuş, ona öyle bir fıtrat vermiş ki, bir tek topraktan ‘Nabatlar, canlılar vücûd buluyor. yani tek topraktan , milyonlarca varlık hayat buluyor. Kısaca ifade etmek gerekirse , Allah’ın bütün varettikleri mucizedir.

İnsanlar arasında ve dini istılahda mucize , Peygamberlik dava eden , ve Peygamberlik sıfatlarına haiz olan kimselerin ,  ellerinde meydana gelen harikalardır. Hz İbrahim’i ateş’in yakmaması, Hz İsa’nın duası ile ölülerin dirilmesi , Hz Musa’nın asasının , ejderhaya dönüşmesi efendimizin  İnşikakı kamer, ayın ikiye yarışması Elbette Allahü zülcelalin onlara bahşettiği mucizelerdir.

İRHASAT
İleride Peygamber olacak zevatı kiramin henüz nübüvvetle tavzif edilmeden ellerinde veya çevrelerinde meydana gelen harikalardır. Hz İsa’nın bir günlük iken konuşması, Efendimizin bisetine mahal ümmetine , ileride kıble olacak olan kabetüllahı , yıkmaya gelen Ebrehe ve ordu’sunun  ebabil kuşları tarafından helak edilmesi , Efendimizin çocukluğundan itibaren , bir bulutun daima ona gölge etmesi İRHASATTANDIR.

KERAMAT
Bir Peygamber’in ümmetinden olup, Kamil İman  , Ciddi ibadet sahiplerinin Allah muhabbeti ve sadakatı ile. Hareket eden Veli’lerin , veya safi kalb sıradan müminlerde ortaya çıkan harikuladelikler de keramettir. Bu kerametler , ayrıca onların ümmetleri oldukları Peygamber’ler için mucizelerdir.

Zaman Zaman , TV lerde veya gazetelerde ,trafik kazasında parçalanmış bir araba resminin altında, MUCİZE ! bu arabadan , burnu kanamadan kurtuldu ! Veya apartmanın , yedinci katından düşen küçük kız , mucize ile kurtuldu ! deye yazıldığını görmekteyiz. bu gibi harikalar , mucize olarak isimlendirilmesi yanlıştır . Evvelki gönderilerimizde açıklandığı gibi , MUCİZE , Allah CC.nün işleri ile , Peygamber’lerin elinde veya çevresinde meydana gelen harikalardır. Kaza, gibi, yüksekten düşme gibi , sel sularından veya yangın gibi hadiselerden kurtulma gibi , harika bir şekilde olan İlahi yardımlara MAĞUNET denilir. Bir kişi. bir aile veya bir toplum , dini yönden bir özelliği olmasa , hatta İslam dışında bir kimseler olsalar da , harika bir şekilde İlahi olağanüstü bir yardıma Mazhar olabiliyor.

Harika, olağanüstü olaylardan biri de , İSTİDRACDIR.
Bazan Firavun, Nemrut, Karun, Deccal gibi şerir insanlara verilen, bazı üstün maharetler, cezalarının ertelenmesi nev’inden , verilen başarı ve harikalar, bazı sihir nev’inden şaşırtıcı harikalar İSTİDRACTIR.

Sonunda , bu kimseler, hem rezil, hem rüsva, hemde kötülüklerinin karşılığı olarak dünyada helake , ahirette cehennem azabına uğrarlar. Allah o hale düşmeksen muhafaza eylesin.

Abdülhamit Oruç

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: