İlmin üstünlüğü

Hazreti ali Kerremallahu vecheh hazretlerine on kişi sormaya gelmişler;

“-Ya Ali! İlim mi üstündür yoksa dünya malımı?

Hazreti Ali (r.a) birinci adama şöyle cevap vermiş;

“-İlim üstündür; çünkü ilim Peygamberlerin (a.s) mirasıdır, dünya malı ise Firavunların mirasıdır.”

İkinciye cevabı şöyle olmuş;

“-İlim üstündür; çünkü ilim dağıttıkça artar,dünya malı ise dağıttıkça azalır.”

  Üçüncü adama cevabı şöyle olmuş;

“-İlim üstündür; çünkü ilim sizi korur, dünya malını ise siz korumak zorundasınız.”

Dördüncü adama cevabı şöyle olmuş;

“-İlim üstündür; çünkü ilim seninle mezara girer, dünya malı ise seni bırakır o mezara girmez.”

Beşinci adama cevabı şöyle olur;

“- ilim üstündür; çünkü ilim sahiplerinin sevapları çok olur, dünya malına sahip olanlar ise kıskanılır düşmanları çok olur.”

Altıncı adama cevabı şöyle olur;

“-ilim üstündür; çünkü ilim sahipleri onurla azametle anılırlar, dünya malına sahip olanlar ise cimrilikle suçlanırlar.”

Yedinci adama cevabı şöyle olur;

“-İlim üstündür; çünkü ilim eskimez, yıpranmaz, bozulmaz dünya malı ise, eskir yıpranır ve bozulur.”

Sekizinci adama cevabı şöyle olur;

 “-ilim üstündür; çünkü ilim kalbi nurlandırır, yumuşatır; dünya malı ise kalbi katılaştırır.”

Dokuzuncu adama cevabı şöyle olur;

“-İlim üstündür; çünkü ilim sahipleri kıyamet günü şefaat  ederken, dünya malına sahip olanlar mallarının hesabını verecekler.”

Onuncu adama cevabı şöyle olur;

“-İlim üstündür; çünkü ilim sahipleri mütevazi alçak gönüllü olurlar, dünya malına sahip olanlar ise enaniyetine düşkün, gururlu olurlar.”

 Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: