İncil’de Geçen “Alemin Reisi” Kimdir? (Video)

8- (Yuhanna Bâb 16, ayet 7): “Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim size faydalıdır. Zira ben gitmezsem tesellici size gelmez.

Acaba, şu âleme gelen ve insanlara hakiki teselli veren Hz. Muhammed’den başka kim vardır? Evet, O’dur fâni insanları ölümün ebedî idamından kurtarıp hakiki teselli veren.

9- (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 30): Hz. İsa dedi: “Artık sizinle konuşmayacağım, çünkü bu dünyanın reisi geliyor ve ben de O’nun hiçbir şeyi yoktur.”

10- (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 8): “… ve O geldiği zaman günah, salâh ve hüküm için dünyayı ilzam edecektir.”

Acaba Hz. İsa’dan sonra dünyanın reisi olacak ve hak ve batılı ayırıp Hz. İsa’nın yerinde insanları irşad edecek Hz. Muhammed (s.a.v.)’den başka kim gelmiştir?

Ve O’ndan başka “âlemin reisi” olma unvanına kim layıktır.

Hem Hz. Davud (a.s.)’dan sonra Hz. Muhammed’den başka hangi nebi gelmiş ki, doğudan batıya kadar dinini neşretmiş ve memleketleri cizyeye bağlamış ve padişahları kendine secde eder gibi itaat altına almış ve her gün insanlığın beşte biri kendisine dua ve salavat okur olsun? Bunları yapmış tek kişi olarak Hz. Muhammed’den başka kim gösterilebilir?

Demek İncil’de Hz. İsa’dan sonra geleceği belirtilen “âlemin reisi” tabiri ile kastedilen, Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.

Hem “fahr-i âlem” yani “âlemin kendisiyle övündüğü” unvanı Efendimizin en meşhur unvanıdır.

Seyrangah.Tv

3 tane yorum yapılmış

 1. İbrahim Alkılıç dedi ki:

  Merhabalar, Aziz kardeşlerim.

  Gerek Al-i İmran suresinde ve gerekse Risale-i Nurlar’da bu bahisler ikna edici olarak kayıtlılar.
  Ama bu gibi açık-net burhanlar olmasına rağmen Hristiyan alemine tebliğde pek bir ilerlemeler yok.
  Kişisel olanları saymıyorum.
  Nur Cemaatimizin Yurt dışında ki çalışmaları sınırlı olarak bir örnek teşkil etmektedir.
  Bir Hristiyana müslüman olduğunda aslında İsa,Meryem gibi değerlerinden vazgeçilmeyeceğini organize olarak anlatmak lazım.
  Onlar için vazgeçilmez olan Haç’ın aslında vazgeçilebilir olduğunu anlatmak lazım.
  Ama nasıl anlatalım? Önce ben bileceğim ki,anlatabileyim.
  Bunun için yazılmış kitaplar lazım.
  Yıllardır gazetelerde,internette böyle hakikatlar yazılıyor.Amenna, ama bunun organize,sistemli olması lazım.
  Mesela bende böyle bir kitap olsaydı şayet, çok faydalı olacaktı.
  İlim-irfan sahibi hocalarımıza buradan duyurmak istiyorum.
  Sesimizi inşallah duyarlar.

  Umum Risale-i Nur kardeşlerime selamlar,dualar ile,

  İbrahim Alkılıç Manisa

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: