İslam’da adalet

“Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O’ düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” 1

Allah (cc) adaleti, iyilik yapmayı ve doğru yolda olmamızı emreder. Adalette esas doğru hüküm vermek, haksızlıktan sakınmaktır; adaletin zıddı ise haksızlıktır…

Son Peygamber Hz. Muhammed’e (asm) kadar gelen bütün peygamberler ve onların varisleri olan müceddidler ve âlimler hak ve adalet anlayışını insanlara tebliğ etmişler. İlâhî adalete uyulduğu müddetçe insanlar arasında huzur, barış, sevgi, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma hâkim olmuş; uyulmadığı zamanlarda ise zulüm, kan ve haksızlık hâkim olmuştur.

İslâm dininde adalet denince din, dil, ırk cinsiyet memleket farkı gözetmeden insanlar kardeşçe bir arada yaşarlar.

Adalette müsâvât var, kişiden kişiye fark gözetilmiyor.

Peygamber Efendimiz (asm) zamanında vukua gelen şu hadise, İslâmda adaletin nasıl olması gerektiğini anlatır:

Mahsuboğulları kabilesinden bir kadın hırsızlık yapmıştı, cezasının tatbik edilmemesi için Üsame bin Zeyd aracı yapılmış.

Üsame durumu Efendimize (asm) söyleyince Efendimizin (asm) yüzü değişmiş ve şöyle buyurmuş:

“Ey Üsame, sizden evvelkilerin helâk olmalarının sebebi: Zengin ve soylu birisi hırsızlık yaptığında, bir suç işlediğinde onu bırakırlar, zayıf ve gariban birisi suç işlediğinde ise ona ceza verirlerdi. Allah’a yemin ederim ki eğer Muhammed’in kızı Fatma da suç işlese aynı cezayı verirdim. 2

Adalet, hayatımızın her alanında görünmelidir. Savaşta adalet, barışta adalet, ölçü ve tartıda adalet, çalışmalarımızda adalet, sevgide adalet, miras dağıtımında adalet, komşularımıza ve akrabalarımıza karşı adalet hülâsa hayatımızın bütün safhasında adalet hâkim olmalıdır.

Adalet saadetimizin kaynağıdır. Devletin bekası dahi adalet üzerinde devam eder. İdarî mekanizmada bulunan aile reisinden, muhtardan, kaymakamdan, validen, reis-i cumhura kadar uzanan bir düsturdur.

İnsanlar Hz. Âdem’den, Âdem ise topraktan yaratılmıştır. “Ne Arab’ın Arap olmayana, ne de Arap olmayanın Arab’a bir üstünlüğü vardır, üstünlük takvadadır.”

”Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanımanız için sizi şubelere ve kabilelere ayırdık. Şüphe yok ki Allah yanında en saygı değeriniz, günahtan en çok korunanızdır.” 3

Adalet ve eşitlik üzere dünya tarihinde yer alan Hz. Ömer’in bir anekdotu ile konumuzu kapatmak istiyorum.

Hz. Ali (ra) Hz. Ömer’in yanında iken bir adam geldi, şöyle dedi:

Ebu Talib’in oğlu Ali’den şikâyetçi olduğunu söyledi.

-Hz. Ömer:

-Ey Abelhasen! Kalk da dâvâcı ile birlikte bulun” diye emir verdi.

Hz. Ali kalkıp dâvâcının yanında yerini aldı. İki tarafta dinlendi, delilleri karşılaştırıldı ve netice hükme bağlandı. Dâvâcı gittikten sonra, Hz. Ali’nin yüz hatlarından müteessir olduğu anlaşılıyordu.

Hz. Ömer fark etti.

-Ey Ali! Adalet ve hükmümden memnun olmadın mı?

-Hz. Ali: Evet memnun olmadım.

-Niçin:

Çünkü siz dâvâcının yanında bana künyemle hitap ettiniz. “Ey Ebelhasan” dediniz. Bilirsiniz ki künye ile çağırmak Araplarda bir saygı ifadesidir. Hasmımın yanında beni künyemle çağırmanızı adaletinize yakıştırmadım.

-Hz. Ömer bu cevaba son derece sevindi.

– Allah senden razı olsun ey Ali! Beni irşad ettin, diyerek Hz. Ali’yi kucakladı..

Ey yöneticiler! Milletin beklentisi adalet-i mahzayı tatbik etmenizdir.

28.10.2019

Rüstem Garzanlı

Dipnotlar:

1- Nahl Sûresi, âyet: 90.

2- Buhari.

3- Hucurat Sûresi 13. âyet.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: