Meşveret Divan Heyeti’nin Duyurusu

Aziz ve Sıddık Kardeşlerimiz,

Muhterem Hüsnü Ağabeyimizin tamim ettiği lahikaya te’yiden kardeşlerimize beyan ediyoruz ki; Diyanetin cuma ve vakit namazları ile ilgili kararları, hükümetimizin ciddi gayret ve tedbirleri, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer bütün bakanlıklarımızın acilen işe el atmaları, azami dikkat ve hassasiyetleri çok açık bir delil ve hüccettir ki, gerekli tedbirleri almak ve maslahata uygun adım atmak zaruri, lazım ve elzemdir. Çünkü hastalık çok hızlı yayılmaktadır. Aksi halde tavır almak, sorumluluğumuzu yerine getirmemek kul hakkına ve hukuk-u ammeye taalluk eder, bizleri mesul eder. Ümmet içinde fitne ve kargaşaya sebep verir. Bu sebeple hafta içinde veya hafta sonlarında yapılan kalabalık dersler yerine kendi aramızda beş on kişiyi geçmeyecek şekilde hususi derslerle iktifa edilmesi,  ayrıca devam etmekte olan okuma programlarının mümkün olan en küçük gruplara bölünmesi, yeni programların kendi muhitimizde nezahet ve hijyen hassasiyeti içinde yapılması hikmet ve maslahata uygun görülmüştür.

Ehl-i hizmet kardeşlerimiz kendi dairelerinde, evli olan abi ve kardeşlerimizin de dua ve ilticalarını, namaz ve niyazlarını, ders ve tesbihatlarını, hanelerinde ifa etmelerini, evlerde içtima ve ev derslerine kuvvet vermelerini rica ediyoruz. Hem bu hastalık kaderin bir remzi ve işaretidir ki, bu mübarek üç aylarda bir nevi itikafa girmek; dünyanın geçici zevklerinden, yorucu meşguliyetlerinden, afaki ve boş işlerinden sıyrılıp Rabb-i Rahim’e daha halisane iltica etmek, Dergah-ı İlahiye’ye yönelmek için ıztırari bir kamçı gibi görüp ubudiyet ciddiyetine, marifet zevkine kuvvet vermek şeklinde değerlendirmemiz icab eder diye düşünmekteyiz.

“Sizin mi’racınızı tebrik ve Mi’rac Sahibi’nin (asm) sünnet-i seniyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmet-i İlahiyeden niyaz ediyoruz.”

Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz şuhur-u selase ve önümüzdeki leyali-i mübareke hürmetine alem-i İslam’ı ve memleketimizi maddi ve manevi bütün musibetlerden hususan bu hastalıktan halas eylesin, Amin.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: