Müslümanlar İslamiyet’i Yaşadıkları Zaman Nasıl İlerlemişler

(Müslümanlar gericidir, ölümden başka düşünmezler. Hele fen gibi dünyevi ilimlerden onların haberi yoktur diyenlerin ağızlarına tokat. Halbuki Fenni buluşların %/60 ını Müslümanlar bulmuştur.)

1) Abdürrahman es-Sufi [903 – 986]Yıllarında yaşayan ilim adamıdır. Büyük İslam astronomlarından dır. Sabit yıldızlarla ilgili Yıldız Kataloğ’uyla tanınır.

                                               ***

2) Ahmet bin Musa [9.yüz yılında yaşamış]

Sistem Mühendisliğin Öncüsüdür.

                                               ***

3) Ali bin Abbas [Doğumu?-Ölümü: 994 te]

1000 sene önce: Kanser Ameliyatı yapan Cerrah.

                                               ***

4) Ali bin İsa {Doğumu ? -Ölümü: 1039 te]

Orta çağın en büyük göz Doktoru’dur.

                                               ***

5) Ali bin Rıdvan [998-1067] yaşamış.

Batıya tedavi metotlarını Öğreten Doktor.

                                               ***

6) Ali Kuşçu [ Doğumu?- Ölümü: 1474]

Yaşadığı yüz yılın Baldamyus’u.

                                               ***

7) Meşhur Astronot Battani [858-929]

Dünyanın Meşhur yirmi astronomundan biri.

                                               ***

8) Meşhur Tarihçi: Belȃzurȋ [Doğumu ?- ölümü:892]

Çağın en büyük meşhur Tarihçisi.

                                               ***

9) Meşhur Astronot Beyruni [ 973-1051]

Dünyanın döndüğünü 900 sene evvel ortaya atan Dȃhȋ Bilgin.

                                               ***

10) Müslüman bilgin Bitrucȋ [xııı, yılında yaşamış]

Avrupa bilgini Copernicus’e o yol açamıştır.

                                               ***

11) Azimut kadranıyla tanınan Cabir bin Eflan [Doğumu?-ölümü1150]  Çok meşhur Endülüs Astronomu.

                                               ***

12) Kimyanın babası büyük Dahi Cabir bin Hayyam [721-805]

Atom bombası fikrini ilk defa ortaya atan Dahi bilgin.

                                               ***

13)Jeoloji ilmini öncülerinden: Cahiz [776-869]

                                               ***

14) Ahmed Cevdet Paşa: [1776-1869]

Ünlü osmanlı tarihçisi [1776-1869]

                                               ***

15) Otomatik sistemin öncülerinden [Ceziri [1136-12]

Büyük Mühendis:

                                               ***

16) Davut ağa [Doğumu ? Ölümü 1598]

İstanbullun meşhur Yeni Caminin Mimarı.   

                                               ***

17) Jeoloji Bilgini Demiri [1339-1405]

Avrupalılardan 400 sene önce Jeoloji Ansiklopedisini yazan bilgin.

                                               ***

18) Eseri yüzyıllaca okunan Dinaveri [815-895]                      

Meşhur Botanikçi Bilgin.

                                               ***

19) Meşhur Bilgin Ebȗ Kȃmil Şuşa: [Doğumu ?-951]

Avrupaya Matemetiği öğreten İslam bilginblerinden.

                                               ***

20) Tarihçi ve cografiyacı Ebȗ Fidȃ [1271-1331]

                                               ***

21) Meşhur Bilgin Ebu’l Vefa [940-998]

Trigonometriye Tanjant Sekant ve Kosekant’ı kazandıran Matematikçi                             

           ***

22) Meşhur Bilgin Ebȗ Maser [785-886]

Med-Cezir (gel git) olayını ilk defa keşfeden bilgin.

                                               ***

23) Meşhur Ebu Ziya [doğumu? Ölümü 934]

İlk Coğrafiya ilmini Hazırlayan bilginlerden.

                                               ***

24) Evliya Çelebi: [1611-1682]

Meşhur Türk Seyyahı ve Yazarı.

                                               ***

25) Medarı iftiharımız Bilgin Farabi [ 870-950]

Ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklayan Bilgin.

                                               ***

26) İstanbul’un Fatihi, Fatih Sultan Mehmed[1432-1481]

Havan topunu ilk defa icad eden hem Padişah hem Mucid.

                                               ***

27) Kȃğıdın Mucidi Fadil bin Halid [ 766- ölümü? ]

İlk Kȃğıt fabrikalarıni kuran ve idare eden.

                                               ***

28) Meşhur Astronot Fergȃni [850-895]

Ekliptik eğitimi ilk defa tespit eden Astronom.

                                               ***

29) Giyaseddin Cemşid [ Doğuşu?-Ölümü 1429]

Ondalık sistem hakkında ilk Eser veren Matematikçi

                                               ***

30) Habeş El-Hȃsib [ Doğumu? 864]

Tanjantı ilk Kullanan Matematikçilerden.

                                               ***

31) İslam Bilgini Hȃrizmi [780-850]

İlk Cebir Kitabını yazan ve Batıya Cebir Öğreten’diri

                                               ***

32) Üç Kardeşten biri Hasan bin Musa [Dokuz yüz yılında yaşamış]

Dünyanın Çevresini ölçen üç kardeşten biri.

                                               ***

33) Hoca Sadeddin [1536-1599]

Önde gelen Osmanlı Tarihçilerden.

                                               ***

34) Fermat Teorisi sahibi Hocendi [ doğumu ? Ölümü 1000]

Fermattan 700 yıl evvel gösteren Matematikçi budur.

                                               ***

35) Huneyn bin İshak [809-873]

Göz doktorlarına öncülük yapan Bilgin.

                                               ***

36 İbni asakir [1105-1776]

Büyük İslam Tarihçelerinden Biri.

                                               ***

37) İbni Avvam [On ikinci yüz yılda yaşamış ]

Tarım alanında Ortadoğu boyunca kendini kabul ettiren Bilgin.

                                               ***

38) İbni Battuta  Meşhur Seyyah [1304-1369]

29 sene ülke ülke kıt’a kıt’a dolaşan Büyük Seyyah.

                                               ***

39) İbni Baytar [1190-1248]

Orta doğunun en büyük botanikçisi ve Eczacisi.

                                               ***

40) İbni Cerir Et-Taberi [839-923]

İslam Dünyasının en büyük Tarihçilerinden biri.   

 

Kaynak:Şaban Dögen’in İlim Öncüleri kitabından

 

41) Unutulmuş, Mimar Sinan. İnşaat dalında dünyada eşine rastlanmayan mahir. Hatta: İnşatın dışında daha 29 ilim dalında buluşları varmış.

Ki Avrupada adını değiştirip “Evvi cenna” yapmışlar.

 

Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: