Namaz müminin miracıdır

Mi’râc Kandilinizi tebrik ederim.

Bu yazının başlığının ne demek olduğunun geniş açıklamasını buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Ben bilhassa şehir içindeki umumî nakil vasıtalarında yanımda oturan ve kendilerini “kabil-i hitap” gibi gördüğüm bazı genç erkekler olursa, onlara bu geceki Mi’râc Kandili ile de çok alâkalı olan namazın ehemmiyetinden, bir kıyas yapmak suretiyle onların kolaylıkla anlayabilecekleri şekilde nasıl bahsettiğimi burada kısaca nakletmek istiyorum.

Onlara önce, “her gün beş vakit namaza devam edip etmediklerini” soruyorum. Bu soruma “Hayır” cevabını alırsam, ikinci bir sorum olarak da onlara –bedelli askerlik yapanlar hariç- ülkemizde vücutça mani bir hali olmayan her erkeğe mecburî olan “askerlik görevini” yapmış olup olmadıklarını soruyorum. Bu soruma onlardan aldığım cevap “Evet” de olsa, “Hayır” da olsa; “mecburî askerlik” görevinde en önemli vazifenin “içtimalarda bulunmak” olduğuna, bu vazifelerinden kaçanların kumandanları tarafından mutlaka cezalandırıldığına ve onunla kalmayarak bazen kumandanlarının hakaretlerine bile maruz kaldıklarına onların dikkatlerini çekiyorum.

Askerlik görevindeki kumandan karşısında “her gün belli vakitlerdeki içtimalarda” mutlaka bulunmanın en mühim vazife olması gibi, “günde beş vakit namaza devam”ın da -yalnız erkeklere değil; her iki cinse de- (gerçek mazeret halleri hariç) her günün belli vakitlerinde “Kumandan-ı Akdes” (En Kudsî Kumandan)  olan Allah’ın karşısında içtimada bulunmanın mecburiyetini böyle bir kıyasla da onlara anlatmaya çalışıyorum.

Bu gece Hicrî takvime göre yıldönümü olan Peygamberimiz’in (asm) “Mi’râc-ı Nebevî”sinde de, “Âlemlerin Rabbi ve Kumandan-ı Akdes olan Allah”, O’nun kulu olan biz insanları, âkil-bâliğ olup -gerçek bir mazeretimiz olmadan- o hâlimiz devam ettikçe her gün beş vakitte içtimaya çağırıyor!. Gerçek bir mazeretimiz yoksa, bir imamla veya bizzat imamlık da yaparak cemaat halinde birlikte ve o da mümkün değilse  yalnız olarak, “O Kumandan-ı Akdes’in karşısında içtima davetlerine” mutlaka uymak mecburiyetindeyiz!.

Dünyadaki askerî birliklerdeki içtima davetlerine uymayanlara kumandanları tarafından ceza verildiği halde, “Kumandan-ı Akdes olan Allah’ın günde beş vakit namazla içtima davetlerine uymayanların dünyada ceza görmemesinin sebebi, bu dünyanın bir “imtihan yeri” olması, onlara dünyada cezalarının verilmesinin “imtihan sırrına aykırı” olması, “Kumandan-ı Akdes” olan Allah’ın bir isminin de “Sabûr” (Çok Sabreden) olması, imhal etmesi (mühlet vermesi) fakat ihmal etmemesi; fakat “Adl” ismiyle cezasını ahrette mutlaka verecek olması sebebiyledir.

Allah birer mü’min olarak bizleri, günde beş vakit namazımızla hakkını vermeye çalışarak “Mi’râcımız”a daim ve muvaffak eylesin. Âmin.
       
Mustafa Nutku

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: