Nimettin şükrünü ibâdetle mukabele eden mübarek ay!

Cenab-ı Allah (c.c.) Kur’ân’ı Kerim’de şöyle buyurur: “O Ramazan ayı ki, insanlara doğru yolu gösteren, apaçık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile batılın arasını ayıran Kur’ân, o ayda indirilmiştir.”1

Ramazan ayındaki oruç İslamiyet’in beş şartından birincisi hem de en büyüğüdür. “Ramazan-ı Şerifin orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek…”tir. 2

Cenab-ı Allah’ın rububiyet cihetiyle yani bütün varlıkları eksik bir hâlden mükemmel bir hâle doğru götürmesi, bu esnada her nevi ihtiyaçlarını vermesi ve onları emrine itaat ettirmesidir. Oruçlunun gündüzün yemekten kendini menedilmesi, o nimet benim değildir. Bir emir altında olduğunu anlaması, Diğer cihette ise verilen nimetlerin şükrünü kulun ubudiyetle yani ibadetle mukabele etmesidir.

Görüldüğü üzere Cenab-ı Hak, hadsiz nimet çeşitlerini insanlar için yaratmış, o nimetlerin fiyatı olarak bizden de şükür istiyor, ona teşekkür etmek, nimetlerin doğrudan doğruya rahmetinden geldiğini bilmek ve o nimetlere kendi ihtiyacımızın olduğunu bilmektir.

Bediüzzaman Hazretleri, bu mübârek ay için şöyle buyurur: “Ramazan-ı Şerifte her bir harfin on değil, bin ve Âyetü’l-Kürsî gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı şerifin cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hassene sayılır.

Evet, her bir harfi otuz bin bâki meyveler veren Kur’ân-ı Hakîm, öyle bir nuranî şecere-i tûbâ hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o bâki meyveleri Ramazan-ı Şerifte mü’minlere kazandırır.”3

Efendimiz, (asm) Ramazan ayının kutsiyetini Hadis-i Şerifte meâlen şöyle buyurmuş: “Özürsüz, ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz”4

Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olduğu için mümkün mertebede nefsin şerrinden uzak kalmak, elden geldiği kadar Kur’ân, istiğfar ve salâvatla meşgul olmak en büyük kârdır. Efendimizin, (asm)“Ümmetimin ayıdır” diye buyurduğu iyilik, tövbe ve sabır ayıdır.

Rüstem Garzanlı

15.06.2017

Dipnotlar:

1-Bakara, 2/185

2- Mektubat,29. Mektup ikinci kısım,

3-Mektubat, 29.Mektup 7.Nükte,

4-Tirmizi,

1 tane yorum yapılmış

  1. Nur dedi ki:

    Yazınız çok güzel Allah razı olsun ama küçük bi ayrıntı var
    İslamiyetin birinci şartı oruç tutmak değil şahadet getirmektir.
    Lütfen daha dikkatli olalım.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: