Nur Dershanesi Nedir?

Isparta’nın Barla köyünde başlayan ve zamanla tüm dünyaya yayılan, asrımızın en muazzam sosyal hareketi olan Risale-i Nur İman ve Kuran hizmetinin, bu kadar kısa bir zamanda Türkiye’nin her tarafına ve yurt dışında 100’den fazla ülkeye yayılmasında hizmet metotlarının  önemi büyüktür.

Bu metotlardan birisi de Nur Dershanesi açmaktır. Üstad Bediüzzaman, kaldığı evine Nur Dershanesi adını vermiş ve bundan böyle Risale-i Nur hizmetlerinin yapıldığı, risalelerin okunduğu ve hakikatlerin yaşandığı mekanlara Nur Dershanesi denilmeye başlanmıştır. Bu mekanlara Nur Medresesi de deniliyor. Üstad Bediüzzaman, Nur Dershanelerinin önemine ve faydasına dikkat çekmiş ve Emirdağ Lahikasında şu teşviki yapmıştır, “Şimdi resmen din tedrisatı için hususî dershaneler açılmasına izin verilmesine binaen Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder; fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz. İman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem mârifetullah, hem huzur, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.”

Nur talebeleri bu teşvik ve tavsiye neticesinde, hizmetlerinde bu metodu benimsemiş ve böylece yüzlerce, binlerce Nur Dershaneleri açılmış ve açılmaya devam ediyor. Hatta Üstad, Emirdağ Lahikasında herkesin kendi evini de bir Medrese-i Yusufiyeye çevirmesini tavsiye etmiş, böylece iman ve kuran hakikatlerini kendi hayatımızda tatbik edebilmemiz için pratik bir yol göstermiştir.

Her bir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alakadar komşularından üç-dört zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi(sıradan) muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir

Nur Dershanesi, bir apartman dairesi olabildiği gibi müstakil binalar da olabilmektedir.. Hizmetin büyüdüğü yerlerde 4-5 katlı binalar, 1000 metrekareye varan salona sahip dershaneler de mevcut. Bazı mahallelerde, içinde kimsenin kalmadığı, sadece civardaki sakinlerin ders yapmak için kullandığı küçük küçük dershaneler, adeta zeminin süsüdür. Sırf okuma programı yapmak için kullanılan dershaneler genellikle havadar ve bahçesi olan mekanlardan seçiliyor.

www.NurNet.org


Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: