Peygamber Efendimiz ve Salevat Hakkında

Cenab ı Hak ; muhakkak ki Allah ve onun melekleri, nebiyyi zişana salevat getirirler, ey iman edenler,! Sizde ona, salatu selam getirin ve ona , samimiyetle selam verin ! buyuruyor.

Efendimiz ; Size kimin nekes ve cimri olduğunu haber vereyimmi mi? Buyuruyor. Cevabında adım anıldığı halde bana salatu selam getirmeyendir !

Son zaman’larda bir kısım modernist ve mezhepsiz kişiler lüzumsuz yere , kelimeleri eğip bükerek , hatta salevat getirmenin (lüzumsuz bir yalakalık ) olduğunu ileri sürerek , İslamın her güzelliğini basitleştırmek , değersiz kılmak için , efendimize salevat getirmenin bile aleyhinde bulunuyorlar.

Bunların bir kısmı, Haşa , o bir postacı hükmündedir ! namaz spordur, oruç diyettir, hac turizmdir, zekat sosyal yardımlaşmadır, kurban fakire et yedirmektir. Bayram şeker Bayram’ı, et bayramıdır! Deyip işin manevi ve uhrevi yönünü inkar ediyorlar. vs,vs, ile itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

Efendimizden herhangi biri gibi bahsediyorlar . Muhammed. Kuran diyorlar. Hazreti Allah, Hazreti Muhammed Hz Ebubekir denmesine itiraz ediyorlar.

Dinden en uzak insanlar , en önemsiz kişilere bile , beyefendi, hanımefendi, sayın, mistir, mösyö , madam , matmazel demeyi modernlik sayıyor da , Alemlerin Rabbine ve Allah’ın Habib’ine mücerred isim ile hitab ederek ,saygı ifade eden söylemlere yalakalık izafe ediyorlar.

Maalesef bu kişilerin birçoğu da kendilerini, İslamı en iyi bilen, doğru anlayan kimseler olarak ortaya koyuyor , pırıl pırıl müslümanlara , akıldanelik taslıyorlar.

Allah’ın , Melek’lerin , salatü selam getirdikleri, ayeti kerimedeki , Ey iman edenler sizde salatu selam getirin emrine rağmen , bin dereden su getirerek , güya , bu ayetin manasının , tarih boyu gelmiş geçmiş , Selefi salihınin anladığı gibi değil, kendi anladıkları gibi olduğunu öne sürerler Allah ıslah eylesin.

Abdülhamit Oruç

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: