Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

30 Mart 2017 Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Regaip Kandilidir. Kelime olarak Regaip, çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli ve ihsan manalarına gelmektedir. Manen bereketli olan bu gecenin bir hususiyeti de mübarek Ramazan ayının müjdecisidir.

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının ilk Cuma gecesi, mübarek Regaip Kandilidir. Bu gece Efendimiz (s.a.m.)’in ana rahmine düştüğü gecedir. Bediüzzaman Hazretleri bu mübarek gecenin “Zât-ı Ahmediye’nin terakki hayatının başlangıcının unvanı; Mi’rac gecesinin de Zât-ı Ahmediye’nin terakki hayatının zirve noktasının unvanı olduğu” 1 belirtilmektedir.

Bu gece Allah Resûlu (s.a.m.), Cenâb–ı Hakk’a şükür için on iki rek’at namaz kıldığı söylenir.2, Kaza ve nafile namazların sevabı sair vakitlerden yüzden fazladır. Efendimiz bu gecede yapılacak duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini bildirmiş.

Bediüzzaman, mübarek üç aylar için şöyle buyurmuş :”Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pek çok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü, ehl-i imana temin eden şuhûr-u selâsenizi tebrik ediyoruz.”3,

Efendimiz (s.a.m.) bir hadis-i şerifinde; “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.” 4, buyurmuş. Mısır âlimlerinden Zünnun-i Mısri de; üç aylarla ilgili şöyle bir benzetme yapmış: “Recep tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasat ayıdır.”demiş.

Regaip Kandili, mübarek bir gece olması hasebiyle, bu gecede yapılacak dualara Cenab-ı Allah’ı vesile edip, özetle aşağıdaki duaları yapmakta fayda vardır.

Kur’ân–ı Kerim okunmalı; Ona olan sevgi ve bağlılık duyguları kuvvetlendirmeli. Kazaya kalmış namazlar varsa öncelikle onları, yoksa nafile namazları kılmalı. Günahlara içtenlikle ve samimi olarak tövbe ve istiğfar etmeli. Geçmiş zamanın muhasebesini güzel bir tefekkürle yapılmalı. Küskün ve dargınlar barışmalı, onlarla konuşup helâllik istemeli ve ismen birbirlerine dua etmeli. Hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, imkân varsa hediyelerle gönülleri alınmalı. Cami ve ibadethanelere gidip, toplu yapılan dualara katılmalı ve bir vefa borcu olarak ölülerimize bolca duada bulunmalı.

Bediüzzaman Hazretleri, üç aylar ve içerisinde bulunan Kudsî geceler için talebelerine gönderdiği bir tebrik mektubunda şöyle buyurmuş:

“Evvelen: Seksen sene bir mânevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi ve mübarek kudsî gecelerinizi ve leyle-i Regaibinizi ve leyle-i Miracınızı ve leyle-i Berâtınızı ve leyle-i Kadrinizi ruh u canımızla tebrik ve her bir Nurcunun mânevî kazançları ve duaları umum kardeşleri hakkında makbuliyetini rahmet-i İlâhiyeden rica ve hizmet-i Nuriyede muvaffakiyetinizi tebrik ederiz.” Şeklinde duada bulunmuş. 5,

Hulâsa, sevabı yüzden geçen Regâip gecesinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunarak geceyi ihya etmek, büyük bir manevi kazançtır. Hele bu gecenin kutsiyetiyle beraber; Hadis-i şerifte vardır ki: “ Altmış yetmiş yaşlarında ihtiyar bir mü’min dergâh-ı İlahiyeye ellini kaldırıp dua ederken, rahmet-ı İlahiye onun ellini boş döndürmeye hicap ediyor.” Madem rahmet size karşı böyle hürmet ediyor; siz de rahmettin bu hürmetini, ubudiyetinizle ihtiram ediniz.” 6,

Kandiliniz Mübarek olsun.

Rüstem Garzanlı

29.03.2017

Dipnotlar:

1-Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s.207.

2-A.g.e. Sy.187

3-Şualar On dördüncü Şua

4-Beyhâkî Fedâilü’l-Evkât s.22,

5-Emirdağ Lahikası, S. 351

6-Lem’alar, 26. Lem’a

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: