Risale-i Nur eserlerinde geçen cümleler üzerine . .

“Hülâsa: Yol ikidir. Ya sükûttur. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lâzımdır. Veya sıdktır. Çünkü İslâmiyet’in esası sıdktır. İmanın hâssası sıdktır. Bütün kemalâta îsal edici sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin hayatı sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Âlem-i İslâm’ın nizamı sıdktır. Nev-i beşeri kâbe-i kemalâta îsal eden sıdktır. Ashab-ı Kiram’ı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır. Muhammed-i Hâşimî’yi (aleyhisselâm) meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdktır.” cümlesine dair…

Bediüzzaman Hazretleri’nin “sıdk”ın önemine dikkat çektiği bir sözünde şöyle der;

Hülâsa: Yol ikidir. Ya sükûttur. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lâzımdır. Veya sıdktır. Çünkü İslâmiyet’in esası sıdktır. İmanın hâssası sıdktır. Bütün kemalâta îsal edici sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin hayatı sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Âlem-i İslâm’ın nizamı sıdktır. Nev-i beşeri kâbe-i kemalâta îsal eden sıdktır. Ashab-ı Kiram’ı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır. Muhammed-i Hâşimî’yi (aleyhisselâm) meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdktır.” (1)

Resulullah Aleyhissalâtu Vesselâm Efendimiz buyuruyor ki; “Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır koşuşsun ya da sussun.” (2)

Bu hadis tam da “Yol ikidir. Ya sükûttur. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lâzımdır. Veya sıdktır.” cümlesi ile birebir örtüşüyor.

Bu ve buna benzer yüzlerce örnek vermek mümkündür. Biz sadece bir örnek ile yetiniyoruz. Buradan da anlaşılacağı üzere Risale-i Nur eserlerindeki cümleler bir çok âyetin tefsiri ve hadislerin şerhi manasındadır.

Konuyla ilgili hakikatli bir vakıa ise şöyledir;

Büyük âlimlerden Süfyan bin Uyeyne, bir gün bakar ki, adamın biri oturmuş bir meclise, yanına toplamış insanları, onun bunun gıybetini yapıp duruyor. Süfyan bin Uyeyne sorar:

-“Hiç doğuda kâfirlerle cihad ettin mi?”

Adam: “Hayır!” der.

-“Peki, hiç batıda kâfirlerle cihad ettin mi?”

Adam yine: “Hayır!” der.

Bunun üzerine İmam Süfyan bin Uyeyne der ki:

-“Desene, doğudaki ve batıdaki bütün kâfirler senin elinden emin. Bari biraz sus da, müminler de senin dilinden emin olsunlar.”

Son olarak diyeceğimiz şudur ki; Risale-i Nur eserlerinde geçen cümleler üzerine daha çok çalışmalar yapılmalı ve müdakkik okumalar yapılmalıdır.

Abdulkadir Çelebioğlu

Dipnotlar
1 – Bediüzzaman Said Nursi, İşârât-ül İ’caz, s. 100
2 – Tirmizi, Kıyamet 51, (2502); Buhâri, Edeb, 31

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: