Risale-i Nur Talebeleri Neden Siyasetten Kaçıyorlar?

SİYASETLE ALAKALI BEDİÜZZAMAN’IN BİZLERE DERS OLACAK BAZI MÜHİM SORULARA CEVAPLARI

Hizmet mensupları bu tavsiyeleri bin kere okumalı ve yaptıklarına tevbe etmeli

Sual: Bu kadar zaman hizmetinizde bulunuyoruz:
(1.Sual:) Dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye ve siyasete dair bir alâkanızı, merakınızı görmedik.

(2.Sual:) Daima iman ve âhiret dersinden başka bir meşgalenizi görmüyoruz. Öyle anlamışız ki, bu on sekiz senedir vaziyetiniz böyle imiş. Bu meseleyi bize izah et.

(Elcevap’ta yer almasına rağmen; gelen bu parağraf bir bakıma 3. Sual olabilir aslında:)

(3.Sual:) Hem talebelerinde bu kadar kesret ve kuvvet ve hak ellerinde bulunduğu halde, âsâyişe hiçbir zararı dokunmadığını ve talebelerden bin adam, on adam kadar hayat-ı içtimaiyeye zarar vermediklerini, kalbi bozuk olmayan görür.

Bu meselenin sırr-ı hikmeti budur ki:

Âlem-i insaniyette ve İslâmiyette üç muazzam mesele olan, iman ve şeriat ve hayattır. İçlerinde en muazzamı iman hakikatleri olduğundan,

(1.Sualin Cevabı:) Bu hakaik-i imaniye-i Kur’âniye başka cereyanlara, başka kuvvetlere tâbi ve âlet edilmemek (için)

(1.Sualin Diğer Bir Cevabı: O yol meşkûk ve müşkülâtlı ve bana nisbeten fuzuliyâne, hem en lüzumlu hizmete mâni ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık; ve bilmeyerek ecnebî parmağına âlet olmak ihtimali var. Eğer kuvvetle ve hâdise çıkarmakla muhalefet etsem, husulü meşkûk bir maksat için binler günaha girmek ihtimali var; birinin yüzünden çoklar belâya düşer. 16.Mektup_1.Nokta)

(2.Sualin Cevabı:) Elmas gibi o Kur’ân’ın hakikatleri, dini dünyaya satan veya âlet eden adamların nazarında cam parçalarına indirmemek (için) 

(2.Sualin Diğer Bir Cevabı: Hakaik-i İmaniye ve Kur’âniye birer elmas hükmünde olduğu halde, siyasetle âlûde olsaydım, elimdeki o elmaslar, iğfal olunabilen avam tarafından, “Acaba taraftar kazanmak için bir propaganda-i siyaset değil mi?” diye düşünürler. O elmaslara âdi şişeler nazarıyla bakabilirler. 16.Mektup_2.Nokta)

(3.Sualin Cevabı:) En kudsî ve en büyük vazife olan imanı kurtarmak hizmetini tam yerine getirmek için,

(3.Sualin Diğer Bir Cevabı:Hayat-ı ebediyeyi kazanmakta en birinci vasıta ve saadet-i ebediyenin anahtarı imandır; ona çalışmak lâzım geliyor.16.Mektup_2.Nokta)

Risale-i Nur’un has ve sadık talebeleri, gayet şiddet ve nefretle siyasetten kaçıyorlar.

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: