Said Nursi’nin Papa’ya gönderdiği mektup

bediuzzaman.papa.mektupBediüzzaman Said Nursi, Papa’ya mektup göndermişti. Peki Bediüzzaman neden mektup göndermişti. İşte cevabı…

Bediüzzaman Said Nursi, dinsizlik akımına karşı Hıristiyanlarındindarlarıya işbirliği yapmayı tavsiye etmiş bu yönde girişimlerdebulunmuştu.

DİNSİZLİK ADINA BERABER MÜCADELE

Bu niyetini şu cümlelerde açıklamıştı: “Şimdi ehl-i iman, değil Müslüman kardeşleriyle, belki Hıristiyanın dindar ruhânîleriyle ittifak etmek vemedar-ı ihtilâf meseleleri nazara almamak, nizâ etmemek gerektir. Çünkü küfr-ü mutlak hücum ediyor.”

Bediüzzaman Hazretleri, 1950’de, Roma’ya, Papa XII. Pius’a, Risale-i Nur’da Allah’a iman, Kur’an’ın mucize oluşu, Peygamber Efendimizin peygamberliğini anlatan bölümlerinde yer aldığı Zülfikar adlı eseri gönderir. 22 Şubat 1951’de Vatikan’dan teşekkür mektubu gelir.

PAPA’DAN GELEN TEŞEKKÜR MEKTUBU

Teşekkür mektubu Emirdağ Lâhikası’nda şu şekilde yer almaktadır.

“Papalık Makam-ı Âlîsi Kalem-i Mahsusu Başkitabet Dairesi Numara: 232247 Vatikan, 22 Şubat 1951

Efendim,

Zülfikar nâm el yazısı olan güzel eseriniz İstanbul’daki Papalık makam-ı vekâleti vasıtasıyla Papa Hazretlerine takdim edilmiştir. Bu nazik saygınızdan dolayı gayet mütehassis olduklarını bildirirken, üzerinize Cenâb-ı Hakkın lütuflarını dilediklerini tebliğe beni memur ettiklerini arza müsâraat eylerim.

Bu vesile ile saygılarımı sunarım efendim.

İmza

Vatikan Bayn Başkâtib

THOMAS MICHEL’DEN SAİD NURSİ’YE ÖVGÜ

Vatikan temsilcisi Thomas Michel de 23-27 Mart tarihleri arasındavBursa’da düzenlenen Bediüzzaman’ı anma toplantısında Bediüzzaman Hazretlerinin mektubunu şöyle yorumlamıştı:

“Bugün birlikten bahsetmek kolay ama Said Nursi bundan 60 sene önce eserini Vatikan’daki bir papaza gönderdi. Bunu göndererek birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Üstad’ın o mektubunun İkinci Vatikan Konsülü ile ilişkisi vardı. Bu eserden sonra toplanan ikinci konsülde, Müslümanlarla kendilerinin düşmanının ortak olduğu sonucuna varıldı. İhtilafı ortadan kaldırıp ahlaksızlıkla mücadele etmek ve insan hürriyetini sağlamanın amaç olduğu görüşüne varıldı.”

Kaynak: Risalehaber

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: