Soru – Cevap – 4

Soru

“Bir kısmı yirmi ve otuz ve kırk ve altmış, hattâ seksen cild olarak muhakkikler tarafından yazılan yüzbinler tefsirler, Kur’anın câmiiyet ve hârikıyet-i lafziyesine kat’î bir bürhan-ı bahirdir.” cümlesinde hakikat mi ifade ediliyor yoksa mübalağa mı var?

Cevap

Bediüzzaman Hazretleri;

“Bir kısmı yirmi ve otuz ve kırk ve altmış, hattâ seksen cild olarak muhakkikler tarafından yazılan yüzbinler tefsirler, Kur’anın câmiiyet ve hârikıyet-i lafziyesine kat’î bir bürhan-ı bahirdir.” (1)

demiştir. Bu ifadelerine dikkat çeken Risale-i Nur eserlerinin Arapçaya tercümesini yapan İhsan Kasım Salihi anlatıyor;

“Mesela Üstad Hazretleri 80 ciltlik tefsirlerden bahsediyor. Bunun Türkçesini okurken, birisi eliyle abartılı bir söz manasında bir hareket yaptı. Kardeşlerimizden Hazım Bey, ertesi gün araştırdı. Araştırma neticesinde Keşfü’z-Zünun’da, el-Adanavi’nin Tefsiri’nin 120 ciltlik bir eser olduğunu bulduk.”

Bu ifadeler ışığında baktığımız zaman
Bediüzzaman Hazretleri’nin “…Bir kısmı yirmi ve otuz ve kırk ve altmış, hattâ seksen cild olarak muhakkikler tarafından yazılan yüzbinler tefsirler…” ifadesi mübalağa değil, tam hak ve hakikattir.

Abdulkadir Çelebioğlu

Dipnotlar
1 – Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, s.395

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: