Etiket: "Ashab"

Hz. Ömer (R.A.) kimdir?

Hz. Ömer, toplumu ilgilendiren meselelerde karar vereceği zaman müslümanların görüşüne başvurur, onlarla istişare ederdi. O “istişare etmeden uygulamaya konulan isler başarısızlığa mahkûmdur” demekteydi. Halka karşı ise son derece şefkatle yaklaşır, onların varsa problemlerini öğrenip çözümlemek için gece-gündüz çalışırdı. O bu hassasiyetini: “Fırat kıyısında bir deve helak olsa, Allah bunu Ömer’den sorar diye korkarm” sözü ile ortaya koymaktadır. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›

Harise Bin Süraka (R.A.) Kimdir?

Bedir Gazvesi’nde ensardan şehid olan ilk sahâbîdir. Hazrec kabilesinin Neccâroğulları kolundandır. Babası Sürâka hicretten önce vefat etmiştir. Annesi Ümmü HâriseRubeyyi bint Nadr, Enes b. Mâlik’in halası ve Enes b. Nadr’ın kardeşidir. Bazı kaynaklarda annesine nisbetle “Hârise b. Rubeyyi” şeklinde de anılır. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›

Cüleybib (R.A.) hakkında güzel bir kıssa..

Cüleybib (ra) genç bir sahabidir. Şehevi hisleri düşünce dünyasını çepeçevre sarmıştır. Bu halde iken Allah Resulü(sav)’nün huzuruna gelir ve ona sorar: “Ey Allah’ın Elçisi! Zina etmeme izin ver!” Peygamber Efendimiz(sav); “Söyle bakalım. Bir başkasının senin annenle zina etmesine razı olur musun?”… (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›

Hz. Ebu Hureyre (R.A.) Kimdir?

Her Cum’a günü namazdan önce hadîs-i şerîf dersleri verirdi. Bir çok kimse ondan ilim öğrenip, ilimde yükselmiş ve hizmet etmiştir. Ebû Hureyre (ra) fazîleti ve İslâmı yaşamasıyla en mükemmel bir nümûne idi. Çok geceleri ibâdet ile geçirir, sabaha kadar namaz kılar, Kur’ân-ı kerîm okurdu. Her ayın başında üç gün oruç tutardı. İbâdetlerde çok ihtiyâtlı hareket ederdi. Hep abdestli bulunur ve Resûlullah (sav )“Abdestli olan vücûd a’zâsına Cehennem ateşi dokunmaz” buyurdu, derdi. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›

Adiyy Bin Hatem (R.A.) Kimdir?

Adiyy bin Hâtem(ra), cömertliğiyle Meşhur şâir Hatem-i Tai’nin oğludur. Ebû Tarîf ismiyle tanınmıştır. Hz. Ali(ra)’nin sancaktarı olup, cesareti ve cömertliği ile şöhret bulmuştur. Hatem-i Tai’nin vefatından sonra yerine O geçmiştir. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›