Etiket: "Natı Şerif"

Mevlana Hazretlerinin “NA’T-I ŞERİF”i..

Ey Allah’ın sevgilisi! Eşsiz Yaratıcı’nın Elçisi sensin, Allah’ın kulları arasından seçtiği pak ve benzeri olmayan sensin..
Ulu Allah’ın nazlısı, kainatın yüksek derecelisi ve tekemmül etmişi, Peygamberlerin gözünün nuru bizim gözlerimizin ışığı sensin..

Devamını oku ›

Şeyh Galip’ten “Müseddes Na’tı Şerif-i Nebevî” (Şiir)

Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda
Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-ı cezâda
Gülbank-i kudümün çekilir arş-ı Hudâ’da
Esmâ-i şerifin anılır arz ü semâda
Şeyh Galib

Devamını oku ›