Etiket: "Prof. Dr. Ahmed Akgündüz"

Diyalog ile alakalı Bediüzzaman Sıçratılmak İstenen Çamurlara Belgelerle Cevap

Bir belgesel veya YouTube videosunda, ya cehaletlerinden ya da Nura düşmanlıklarından dolayı, son fitne hadisesini de fırsat bilerek Bediüzzaman ile fitne başı Gülen’i aynı kefeye koyan bazı hezeyanlar yayınlanmıştır. Hata ve yalanlarla dolu bu iddiaları çürütmek bizim vazifemizdir. Bediüzzaman Hazretleri, Papa’ya mektup falan göndermemiştir. Tam tersine Hz. Muhammed’in peygamberliğini isbat eden Zülfikar Mecmuası adlı eseriyle tevhidi isbat eyleyen Asasy-ı Musa […]

Devamını oku ›
OSMANLI KANUNNÂMELERİ KÜLLİYÂTININ XI. Cildini Takdim Ederken

OSMANLI KANUNNÂMELERİ KÜLLİYÂTININ XI. Cildini Takdim Ederken

Osmanlı müesseselerinin tamamen eski Müslüman devletlerinden iktibas edildiğini gösteren Mukaddime-i Kavânîn-i Teşrîfât’ı bu ciltte neşrettik. Bu Kanunnâme gösteriyor ki, Osmanlı Devleti taşkilâtının Bizans’ın kopyası olduğu şeklindeki iddialar, ilmî temele dayanmayan laf u güzâfdan ibarettir… (Prof. Dr. Ahmed Akgündüz)

Devamını oku ›

Sözler’in Flemenkçe Tercümesi Yayınlandı

IUR Press 694 sayfalık Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler adlı eserini, De Woorden adı altında ve 6 sene gayret göstererek, Flemenkçe neşrine muvaffak oldu. Bunu Mektûbât ve diğer büyük eserler inşallah takip edecektir. (Prof. Dr. Ahmed Akgündüz)

Devamını oku ›
“SÖZLER”in Flemenkçe Tercümesini (DE WOORDEN) Takdim Ederken

“SÖZLER”in Flemenkçe Tercümesini (DE WOORDEN) Takdim Ederken

IUR Press 694 sayfalık Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler adlı eserini, De Woorden adı altında ve 6 sene gayret göstererek, Flemenkçe neşrine muvaffak oldu. Bunu Mektûbât ve diğer büyük eserler inşallah takip edecektir…

Devamını oku ›

Osmanlı Devleti Bizans’ın kopyası değildir

Osmanlı Devleti’nin örnek aldığı devlet, çeşitli milletlerin elinde gelişip büyüyen İslâm Devletidir. Bilindiği üzere, her şeyde olduğu gibi siyasî, hukukî ve askerî bir teşkilât olan devletin gelişmesinde de tedrîcilik esastır. Her şey gibi İslâm devleti de basitten daha mükemmele doğru gelişmiştir.
(Prof. Dr. Ahmed Akgündüz)

Devamını oku ›