Etiket: "SaidNur"

Risale-i Nur Hizmetinin Büyümesi Manevi Bayramdır

Risale-i Nur Hizmetinin Büyümesi Manevi Bayramdır

Cenâb-ı Hak’ka hadsiz şükür Risâle-i Nur’un tab’ ile neşriyâtı ve tercümelerle Âlem-i İslâm ve insâniyette intişârı mânevî bir bayram olması gibi .. kemâl-i takdir ve tahsin ile yâd edilmesi dahi Allâh u a’lem Nur’un bir mânevî bayramı hükmündedir diye kardeşlerimize tebriklerle arz ve takdim ederiz.

Devamını oku ›
İslami Fikirlerin Tecdidinde Bediüzzaman’ın Gayreti ve Rolü

İslami Fikirlerin Tecdidinde Bediüzzaman’ın Gayreti ve Rolü

17-18 Mart 2000 tarihlerinde asıl ismi Mağrib olan Fâs’ın başşehri Rabat’ta, iki gün devâm eden ve yirmi kadar âlim ve profesörün teblîğleriyle iştirâk ettikleri sempozyumun notları…

Devamını oku ›
İslam Alemi Risale-i Nur’a Büyük Alaka Duyuyor

İslam Alemi Risale-i Nur’a Büyük Alaka Duyuyor

Risâle-i Nur’un fütûhâtı, dünyânın muhtelif yerlerinde farklı isti’datların inkişâfı ve sâhip çıkması şeklinde devâm ediyor.

Devamını oku ›
Hayat-ı Bâkiyeyi Radyo ile Beşere Ders Vermek Lazım Geliyor

Hayat-ı Bâkiyeyi Radyo ile Beşere Ders Vermek Lazım Geliyor

Bin senedir üstâd iken, şimdi hidâyet dersinde ecnebîlere şâkird olmağa mecbur olmasın..’ diye ben gibi bir muallimin maârif haysiyetini ve şerefini muhâfaza için Nurlar’dan aldığım derse göre kısa bir cümle ile ifâde etmek istedim. Fakat sözüm anlaşılmadı

Devamını oku ›
Risaleleri İbrâniceye Tercüme Edeceğim

Risaleleri İbrâniceye Tercüme Edeceğim

Fas, Tatvan’dan Prof. Dr. Abdülaziz Şehbar’ın 1998 Sempozyum intibahı: Ben hayatta olduğum müddetçe, bu Sempozyum’la ilgili gördüklerimi asla unutamam. Ben orada tekrar Kur’ânı, bütün sınırları, renkleri ve dilleri aşıp bütün katılanları kenetlenmiş bir saf haline getirmedeki hayatdâr fa’âliyetini gördüm.

Devamını oku ›