Etiket: "seçim"

İdareye Talib Olmak Müsbet Hareketi Parçalar

İdareye Talib Olmak Müsbet Hareketi Parçalar

“Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlahîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlahiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz.” [Muhammed Numan ÖZEL]

Devamını oku ›

Bediüzzaman’ın Dindarları ve Dine Dost Olan Siyasîleri İkazı

Siyaseti dine hizmetkâr yapmak ve ehvenüşşer ve siyaset-i İslamiye gibi hususlarda dindarları ve dine dost olan siyasîleri ikaz mahiyetindeki mektuplardan bazı parçalardır. Said Nursî’nin ve Nur Talebelerinin Siyasi Fikri Nurcuların Nazarını, Siyasete ve Dünyaya Çevirmek Hatadır. Avamın, Siyasi Mes’elelere Merakla Meşgul Olmasındaki Zararlar Bu mektuplarla, siyasetçiliğe teşvik edildiği veya siyasetten men eden mektuplar ile aşağıdaki mektuplar arasında tenakuz bulunduğu şeklinde düşünülmemelidir. […]

Devamını oku ›
Nurcuların Nazarını, Siyasete ve Dünyaya Çevirmek Hatadır

Nurcuların Nazarını, Siyasete ve Dünyaya Çevirmek Hatadır

… Şimdiye kadar çok tecrübelerle Risale-i Nur’un serbest intişarıyla BELALARIN REF’İ ve ona ilişmek ve susturulmakla belaların gelmesi sabit olmuş. Hattâ mahkemede isbat edilmiş. Anlaşılıyor ki; bu bahar fırtınasında iki haricî, iki dâhilî dört cereyan, herbiri bir maksada göre ve Nurcuların şevkine ve sa’ylerine ilişmek ve yüzlerini dünyaya ve SİYASETE ÇEVİRMEK İSTEMELERİNDEN KURAKLIK BAŞLADI, inşâallah yakında ref’ olur. (Emirdağ Lâhikası […]

Devamını oku ›

Abdullah Yeğin Ağabey Neden Ak Partiye Oy Vereceğini Açıkladı!

Abdullah Yeğin ağabey hastanede şu açıklamaları yaptı “Bu ihanet cephesinin karşısında yer almak ve AK Parti’nin lehinde oy kullanmak, hepimizin başta gelen vazifesidir” mesajı gönderen Abdullah Yeğin, “zaman küskünlük, kırgınlık, gevşeklik zamanı değildir, herkes oyunu kullansın”, diyen Yeğin, bu konudaki kesin kararını, “Bu seçimde oy kullanmak; vatan, millet ve mukaddesat düşmanlarına ok atmak gibidir” diyerek açıkladı.

Devamını oku ›
Avamın, Siyasi Mes’elelere Merakla Meşgul Olmasındaki Zararlar

Avamın, Siyasi Mes’elelere Merakla Meşgul Olmasındaki Zararlar

Siyâsî memurların vazifesi olan siyasî mes’eleleri, bilhassa neşir vasıtasıyla efkar-ı ammeye arzederek merakları tahrik ile halkın meşgul edilmesinin, esas vazifelere ve manevi hayata verdiği zararlar… Sual: Bize verdiğiniz cevabda diyorsunuz: “Siyasî geniş daireleri MERAK İLE TAKİB eden, küçük daireler içindeki VAZİFELERİNDE ZARAR EDER.” Bunun izahını istiyoruz? Elcevab Üstadımız diyor ki: Evet bu zamanda MERAK İLE, RADYO vasıtasıyla, ciddî alâkadarane küre-i […]

Devamını oku ›